صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
گروه مطالعات آسیای مركزی و قفقاز
 ادامه خبر >>
نشست مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه ایزبورسک روسیه
موضوع : ایران و روسیه در جهان در حال گذر
 ادامه خبر >>
ترجمه
روسیه : رانت منابع طبیعی، قدرت رقابت و تحلیل مفهوم بیماری هلندی
مطالعه ای که در سال 2005 توسط "کریستوف کوردون" درمرکز سیاست گذاری روسی – اروپائی در مورد اقتصاد شبه رانتی روسیه انجام گرفته است
 ادامه خبر >>
جلسه سخنرانی خانم دکتر شهربانو تاجبخش محقق موسسه پریو(PRIO) نروژ و استاد دانشگاه پاریس
تهدیدات نوین امنیتی درآسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان و پاسخ های راهبردی احتمالی
حمانه کریمی کیا
 ادامه خبر >>
 ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.