صفحه اصلیاخبارهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
گروه مطالعات اروپا

رئیس گروه:
دکتر سید وحید کریمی  (شرح حال)
svkarimi@ipis.ir

 

کارشناسان:

معصومه سيف افجه‌ای
afdjei@ipis.ir

 

سيد حسام‌الدين ياسيني

yassini@ipis.ir

اهمیت یافتن اروپا در سیاست خارجی ایران و تنش‌های روابط ایران و آمریكا و لزوم آگاهی از تحولات اروپا و آمریكا و پژوهش راهبردی و ارائه طریق به دستگاه‌های تصمیم گیری، تشكیل گروه مطالعات اروپا و آمریكا را در سال 1365 ضروری ساخت.
این گروه مجری وظایف دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی در بخش اروپا و آمریكا است و در همین راستا در هماهنگی با دیگر گروه های مطالعاتی و بخش‌های دفتر مطالعات اقدامات ذیل را انجام می دهد:
- تهیه گزارش و تحلیل برای دستگاه سیاست خارجی در خصوص تحولات اروپا و آمریكا
- اجرا و نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی در خصوص مسائل اروپا و آمریكا
- برگزاری سخنرانی و جلسه تحلیل و بررسی در خصوص موضوعات روز اروپا و آمریكا
- برگزاری نشست توجیهی و تبادل آراء میان محققین و پژوهشگران دفتر مطالعات با هیات‌های خارجی كه از مؤسسات مطالعاتی به تهران سفر می‌كنند.
- برگزاری میزگرد‌های موضوعی - تخصصی داخلی در خصوص اروپا وآمریكا
- نظارت بر بررسی و به روز درآوردن كتب سبز در مورد كشورهای قاره‌های آمریكا و اروپا.

این گروه همچنین نشست‌های مشتركی با موسسات مطالعاتی اروپایی و آمریكایی برگزار كرده و می‌كند.

 

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.