صفحه اصلیاخباردرباره دفترهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با مانقشه سایت
منو اصلی
اولویت های پژوهشی

عناوين اولویت­‌های پژوهشی
دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی
در سال 1394

گروه مطالعات آسیاي غربي ([email protected])

 • طرح جاده ابريشم جديد و آثار آن بر منطقه
 • سياست خارجي جديد تركيه در خاورميانه و تاثيرات منطقه اي آن
 • تاثير استراتژي نگاه به آسيا بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران
 • سياست منطقه اي چين در دوران گذار خاورميانه
 • موانع و فرصت‌هاي گسترش نقش چين در خاورميانه با نگاهي به آسه آن
 • تاثير تحولات افغانستان بر آسياي مركزي و چين
 • تركيه در مسير اروپايي شدن:مزايا و چالش ها

 

گروه مطالعات آسياي شرقي و اقيانوسيه ([email protected])

 • همكاري هاي سياسي - نظامي كشورهاي كره جنوبي، ژاپن، استراليا و نيوزلند با كشورهاي خليج فارس و تاثير آن بر جمهوري اسلامي ايران
 • بازتعريف نقش آمريكا در معادلات آسياي شرقي
 • تاثيرات متقابل كشورهاي خليج فارس و آسياي شرقي بر يكديگر و پيامدهاي آن براي جمهوري اسلامي ايران
 • رفتارشناسي مالزي و اندونزي (به عنوان دو كشور مهم مسلمان در منطقه) در قبال خاورميانه و اثرات آن بر جمهوري اسلامي ايران
 • رقابت آمريكا ،چين و روسيه در شرق آسيا
 • همگرايي منطقه اي در آسه آن و تاثير آن بر ساير مناطق آسيايي

 

گروه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ([email protected] )

 • اولویت­‌های سیاست خارجی فدراسیون روسیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی
 • چشم­‌انداز روابط اقتصادی فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران تا سال 2018
 • ژئوپليتيك بحران در آسياي مركزي و قفقاز (بنيان ها، بازيگران و روندها)
 • سازوكارهاي همكاري در آسياي مركزي ميان جمهوري اسلامي ايران و روسيه (وجوه اشتراك و افتراق جمهوري اسلامي ايران و روسيه در آسياي مركزي)
 • راهبردهاي سياست منطقه اي چين و روسيه در آسياي مركزي وتاثير آن بر منافع ملي ساير بازيگران منطقه اي
 • تعامل فدراسيون روسيه با ناتو و تاثيرات آن بر كشورهاي مشترك‌المنافع و همسايگان
 • چشم‌انداز روابط راهبردي روسيه و آمريكا در قفقاز
 • اوراسياگرايي روسيه و نگرش به جمهوري اسلامي ايران: بنيان هاي انديشه اي و نتايج عملي
 • تاثيرات قيام‌هاي جهان عرب بر آسياي مركزي و قفقاز
 • مسلمانان و سياست خارجي روسيه، نگاه به خاورميانه و جمهوري اسلامي ايران
 • اهداف آمريكا از جاده ابريشم جديد و تاثير آن بر جمهوري اسلامي ايران و اوراسياي مركزي
 • راهبرد نفوذ چين در منطقه آسياي مركزي و افغانستان
 • سياست‌هاي مشترك و يا متعارض ايران و روسيه در خزر و روش‌هاي اجماع سازي
 • راهكارهاي دستيابي به اجماع در حوزه خزر بين پنج كشور منطقه

 

گروه مطالعات اروپا ([email protected])

 • بررسي مدل تصميم‌گيري در نهادهاي اروپايي
 • حوزه‌هاي اختيار ملي در اتحاديه اروپايي و روش‌هاي بهره‌برداري جمهوري اسلامي ايران از آن ها
 • تقابل و تعامل اجتماعي -فرهنگي در اتحاديه اروپايي
 • علل كاهش فعاليت در سياست خارجي كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي اتحاديه اروپايي
 • علل مداخلات نظامي فرانسه و انگليس و راهكارهاي مقابله با آنها
 • آينده روابط فراآتلانتيكي در دوره دوم رياست جمهوري اوباما در آمريكا
 • نحوه حضور ناتو در منطقه پس از خروج از افغانستان و پيامدهاي منطقه‌اي آن
 • تهديد به خروج انگليس از اتحاديه اروپايي و تاثير آن بر اين اتحاديه
 • بالكان و چشم‌اندازهاي آينده

 

گروه مطالعات آمریکا([email protected])

 • ترسيم ساختار سازماني اجزاي سامانه سياست خارجي و امنيت ملي آمريكا و بررسي تطبيقي - تحليلي شرح وظايف آنها
 • بررسي و تحليل نقش لابي صهيونيستي در سياست خارجي آمريكا
 • بررسي تطبيقي - تحليلي نقش كانون هاي انديشه مهم آمريكا در سياست خارجي آن كشور
 • بررسي و شناسايي مولفه هاي پايدار (consistent)و ناپايدار (inconsistent) در سياست خارجي آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران پس از جنگ سرد
 • بررسي جايگاه جديد طيف گرايش ها در سياست خارجي آمريكا در قرن بيست ويكم :از انزواگرايي حداكثري تا بين‌الملل‌گرايي تهاجمي
 • بررسي و ارزيابي جايگاه جديد اروپا، خاورميانه و خاوردور در استراتژي آمريكا در قرن بيست ويكم
 • بررسي نقش جديد آمريكا، انگليس و فرانسه در نوسازي پيمان ناتو (باتوجه به امضاي پيمان پنجاه ساله (Entente Frugal) بين انگليس و فرانسه درسال 2010 ميلادي
 • تحليل نقش آمريكا در غلبه آتلانتيك‌گرايي بر اروپاي مستقل (Atlanticism versus Europeanism)
 • بررسي استرات‍ژي چندوجهي آمريكا در مواجهه با موج بيداري اسلامي از سال 2010 ميلادي به بعد
 • ارزيابي ماهيت ناسازگاري‌هاي كنگره و كاخ سفيد در پيشبرد اهداف سياست خارجي آمريكا
 • ارزيابي استراتژي دولت اوباما درنيم‌كره غربي با توجه به تصويب نهايي قانون شماره H.R.3783 تحت عنوان "Countering Iran in the Western Hemisphere Act) در دسامبر 2012

 

گروه مطالعات آفریقا ([email protected])

 • آفریقا در دوره پس از فروپاشي شوروي و آثار آن بر منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دراين مناطق
 • بررسی ریشه­‌های نفوذ تفکرات سلفی­‌گری سیاسی و اندیشه­‌های اهل­البیتی در قاره آفریقا
 • چالش­‌های اسلام، مسیحیت و آنی‌میسم در آفریقا و سرمايه گذاري در سياست گذاري در چارچوب منافع ملي
 • جایگاه آفریقا در نظام بین­‌الملل و آینده ایران در این قاره
 • حضور قدرت­‌های منطقه اي (عربستان، تركيه و مصر) و فرامنطقه­‌ای (آمريكا، انگليس، چين، روسيه و فرانسه) در آفریقا و تأثیر آنها در نظام حکومتی کشورهای آفریقایی در رقابت با جمهوري اسلامي ايران

گروه مطالعات اقتصاد بین‌­الملل و انرژی ([email protected])

 • بحران مالی جهانی و چالش­‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و آمریکای لاتین
 • مدل توسعه اقتصاد اسلامی - بومی و درس‌­های توسعه شرق آسیا و آمریکای لاتین
 • بازخواني جهاني شدن به عنوان فرايند و پروژه و نگاه جمهوري اسلامي ايران به ابعاد فرهنگي و اقتصادي آن
 • بازخواني پرونده تجارت آزاد ومنطقه گرايي در پرتو تحولات اخير در اقتصاد و سياست بين‌الملل و رويكرد جمهوري اسلامي ايران به آن
 • تجاري سازي اقتصاد و ماهیت خود ترمیمی نظام سرمایه‌­داری در غرب با نگاه به تبعات اجتماعی بحران وال‌استریت
 • مولفه هاي منطقه‌گرايي اقتصادي به شيوه چيني و روسي و جايگاه جمهوري اسلامي ايران
 • چگونگي تكوين منطقه روسي در آينده با تاكيد بر موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران
 • ژئوپلیتیک انرژی و تقسيمات اقتصادي آينده جهان
 • سیاست خط لوله‌های جمهوري اسلامي ايران در پرتو تحولات اخیر در بازار انرژی اروپا
 • دیپلماسی گازی جمهوري اسلامي ايران و اکتشافات اخیر در دریای خزر
 • سیاست انرژی جمهوری اسلامی ایران و چالش­ اقليمي و کیفیت هوا در شهرهای بزرگ ايران
 • اقتصاد سیاست تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
 • آینده انرژی در مناطق خزر، عراق و آسیای جنوبی

گروه مطالعات راهبردي ( [email protected])

 • بررسي چگونگي تلفيق استراتژي هاي سياسي و دفاعي (بررسي راهكارهاي هماهنگي دو استراتژي) در امنيت ملي كشور
 • غيرامنيتي نمودن منطقه خليج فارس: بررسي راهكارها
 • بررسي امكان همكاري‌هاي دفاعي ايران و افغانستان در چارچوب منافع ملي جمهوري اسلامي ايران
 • بررسي امكان همكاري‌هاي دفاعي ايران و عراق و موانع موجود
 • راهبرد جديد ناتو در تركيه و چالش‌هاي پيش‌روي جمهوري اسلامي ايران
 • نقش ناتو در فرايند امنيتي ساختن منطقه خليج فارس و همكاري با كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس
 • روسيه و امكان همكاري‌هاي استراتژيك با جمهوري اسلامي ايران در منطقه: موانع و راهبردها

گروه مطالعات حقوق بين الملل ( [email protected])

 • بررسي راهكارهاي مقابله با تحريم‌هاي اعمال شده عليه جمهوري اسلامي ايران
 • بررسي ابعاد حقوقي بين‌المللي حملات هواپيماهاي بدون سرنشين (پهبادها)
 • حقوق قطع روابط ديپلماتيك و پيامدهاي حقوقي آن
 • حقوق امنيت دسته جمعي (از منظر غرب و جمهوري اسلامي ايران) باتوجه به معاهدات بين‌المللي و فصل هفتم منشور و ديگر هنجارهاي بين‌المللي
 • حملات سايبري از منظر حقوق بين‌الملل
 • مسئوليت كيفري فرد در حقوق بين‌الملل

 

گروه مطالعات خاورمیانه ([email protected] )

1.       جنگ سوریه و تبعات آن بر محور مقاومت در منطقه ( حزب الله، جهاد اسلامی و حماس)

2.      نقش اخوان المسلمین  در تحولات کشورهای منطقه خاورمیانه و آینده آن

3.     نقش بازیگران عرب خلیج فارس در تحولات مصر و تبعات آن بر جمهوی اسلامی ایران

4.     دیپلماسی عمومی ج.ا. ایران در منطقه خاورمیانه و ارزیابی عملکرد رسانه های برون مرزی عرب زبان

5.     معادلات سیاسی داخلی رژیم اسرائیل و تبعات آن بر جمهوری اسلامی ایران( تنش زدایی با غرب، مذاکرات هسته ای و مذاکرات صلح خاورمیانه)

6.      علل و چرایی شکست اسلام گرایان در خاورمینه و سناریوهای آینده آن

7.     بررسی تطبیقی دموکراسی سازی در جهان عرب پس از انقلاب های عربی

گروه مطالعات خليج فارس([email protected] )

 • نقش شوراي همكاري خليج فارس در تحولات بحرين و تاثيرات منطقه اي آن
 • رقابت قطر و عربستان در تحولات بيداري اسلامي
 • تاثير تحولات بيداري اسلامي بر منطقه خليج فارس
 • بررسي كاهش احتمالي وابستگي آمريكا به انرژي خليج فارس و پيامدهاي آن
 • حضور احتمالي چين و هند در خليج فارس و اثرات آن بر تحولات منطقه
 • ظرفيت‌هاي خليج فارس در بهينه سازي تامين امنيت جمهوري اسلامي ايران
 • تحولات كردستان عراق و تاثير آن بر موضوع كردي در منطقه
 • تاثير تحولات سوريه بر عراق و چشم‌انداز آشتي ملي در اين كشور
 • راهكارهاي گسترش همكاري منطقه‌اي در خلج‌فارس
 • تحولات بحرين: چشم‌انداز راه‌حل مسالمت‌آميز
 • ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و عمان در بستر تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي
 • بررسي نقش و جايگاه منطقه‌اي و بين‌المللي قطر در سايه انتقال قدرت در اين كشور
 • بازخوني سياست‌هاي كويت در تعامل با بيداري اسلامي در داخل و خارج كشور
 • عربستان سعودي و تعريف مجدد از نظم و امنيت منطقه‌اي در سايه تغيير حكومت‌ها در جهان اسلام

 

برای دریافت فرم "الف" و "ب" ارئه پیشنهادات پژوهشی روی لینک زیر کلیک نمائید.
دانلود

 

صفحه اصلی | اخبار | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.