صفحه اصلیتازه هاهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با ما
منو اصلی
اخبار > شانزدهمین همایش بین المللی آسیای مركزی و قفقاز


  چاپ        ارسال به دوست

شانزدهمین همایش بین المللی آسیای مركزی و قفقاز

موضوع:‌ « رقابت و رویارویی در قفقاز: ریشه ها، ابعاد و پیامدها »
زمان: سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 آبان 1387 (28 و 29 اكتبر 2008)
مكان:‌ تهران، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی

فهرست مطالب:
- متن سخنرانی جناب آقای متكی وزیر امور خارجه در جلسه افتتاحیه همایش
- برنامه همایش
- فهرست میهمانان خارجی
- فراخوان

متن سخنرانی جناب آقای متكی وزیر محترم امور خارجه
=============================================
بسم الله الرحمن الرحیم

مهمانان گرامی، حضار محترم:
ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از حضور و شركت در مجمع اندیشمندان، اساتید، مسئولین و سفرای محترم، فرصت را مغتنم شمرده، از مسئولین و دست اندر كاران برگزاری این همایش تشكر می نمایم و امیدوارم مباحث این همایش كه به یكی از مهمترین موضوعات و حوزه های جغرافیائی اختصاص یافته است، به جمعبندی و ارزیــــابی روشنی از ریشه ها، ابعاد و پیامدهای رقابت و رویاروئی در منطقه قفقاز و آسیب شناسی دقیق از این مساله نایل آید.
منطقه قفقاز یكی از مناطق مهم و مورد توجه راهبردی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است كه به لحاظ بافت فرهنگی و موقعیت استراتژیكی از اهمیت زیادی برخوردار است. قفقاز بین دریای سیاه و دریای خزر، در جنوب فدراسیون روسیه و شمال غربی جمهوری اسلامی ایران واقع شده و محل تلاقی جهان اسلام و مسیحیت و مرز بین اروپا و آسیا تلقی می گردد.
علیرغم اهمیت، موقعیت ژئوپلتیكی و ظرفیتها و ویژگیهای این منطقه، قفقاز با تهدیدات و مشكلات بسیاری مواجه می باشد. بر این اساس یكی از مهمترین چالشهای كشورهای این منطقه، در حوزه امنیتی است. تلاشهای مختلف برای ایجاد ترتیبات و ساز و كارهای امنیتی لازم در این منطقه، مؤید اهمیت و جایگاه مفهوم امنیت و ثبات در روند تحولات منطقه قفقاز می باشد.
به اعتقاد اینجانب، در تبیین و ارزیابی ریشه ها، ابعاد و دورنمای رقابت و رویاروئی در منطقه قفقاز بایستی مولفه های ذیل را مورد توجه جدی قرار داد:
1) بسط و گسترش مفهوم امنیت و شمول بسیاری از حوزه ها در گستره این مفهوم،
2) تلاشهای نامنسجم برای ایجاد و استقرار ترتیبات امنیتی پایدار در سطح منطقه،
3) تعمیق وابستگیهای متقابل اقتصادی درسطح منطقه ای و بین المللـــی با نظر داشت موضوع انرژی و خطوط انتقال آن در منطقه و همچنین موضوع حمل و نقل و ترانزیت منطقه ای
4) تقویت نقش بازیگران غیردولتی بویژه شركتهای فراملی
5) بحرانهای منطقه ای
6) مسایل فرهنگی، اجتماعی و قومی و نژادی در قفقاز
7) چگونگی حضور و تعامل قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در منطقه قفقاز
8) نقش و تاثیرگذاری تشكلها و ســـازمانهای منطقه ای و فرامنطقه ای

با عنایت به تاثیر گذاری مؤلفه های مذكور در روند تحولات و چالشها، میتوان به مسایل زیر نیز اشاره نمود:
1) وجود بحرانهای مختلف در منطقه و تلاش این كشورها و مجـــامع فرامنطقه ای برای مدیریت این بحرانها
2) تشدید حضور و رقابت كشورها و جریانات فرامنطقه ای در منطقه
3) مشكلات اقتصادی و پائین بودن سطح رفاه و آسایش ملل منطقه
4) فرآیند نظامی شدن كه درمیان مدت و دراز مدت، باعث ایجاد رقابت تسلیحاتی در منطقه شده و پیــامدهای جدی عدم تعـــادل و توازن منطقه ای را بدنبال خواهد داشت.

حضار گرامی:
امروز جهان به مجموعه ای از واحدهای بهم پیوسته تبدیل شده است و این پیوستگی در سایه گسترش ارتباطات بین المللی همواره رو به فزونی است. از این منظر بحران در یك نقطه، دیگر نقاط جهان را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس تحولات اخیر در منطقه قفقاز، حاكی از پیوند ناگسستنی و غیر قابل تفكیك امنیت منطقه ای و حتی امنیت جهانی است. به همین دلیل بازتعریف مناسبات منطقه ای و بر اساس وضعیت و نیازهای جدید در شرائط حساس كنونی، ضرورت دو چندانی یافته است.
از سوی دیگر این تحولات، بیش از هر زمان دیگری نشان داده است كه ناامنی و بی ثباتی به نفع هیچ كسی نیست و كشورهای منطقه بایستی با درایت، دوراندیشی و همكاری درون منطقه ای، بهانه ها و زمینه های حضور و دخالت جریانات فرامنطقه ای را از بین ببرند.
بدون تردید ثبات سیاسی قفقاز با ثبات اقتصادی آن ارتباط تنگاتنگ دارد بگونه ایكه هرگونه بحران و بی ثباتی در این منطقه مانع از بهره گیری مؤثر از موقعیت جغرافیائی اقتصادی قفقاز بعنوان پل ارتباطی مناسب بین شرق و غرب و شمال و جنوب خواهد شد.
موقعیت جغرافیائی اقتصادی كه حاوی و مكمل ظرفیتهای اقتصادی، جاذبه های گردشگری، جریان انــرژی ( خط لوله گاز، نفت و خط انتقال برق ) و راههای ارتباطی بوده و می تواند در توسعه و شكوفائی اقتصادی و اجتماعی در منطقه قفقاز نقش اساسی ایفا نموده و عامل مؤثری برای همگرائی و همكاریهای منطقه ای باشد.

مهمانان ارجمند:
منطقه قفقاز به توسعه پایدار، متوازن و تحكیم اعتماد متقابل نیاز مبرم دارد. در این راستا جمهوری اسلامی ایران، گسترش روابط با همسایگان بر اساس احترام متقابل و منافع مشترك، تامین ثبات، امنیت و همكاری منطقه ای، نفی نفوذ و مداخله بیگانگان در منطقه و تلاش در جهت كاهش و حل بحرانهای منطقه ای را بعنوان اولویتهای مهم و اصلی سیاست خارجی خود در این منطقه قرار داده است. مواضع متعادل جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر و تاكید بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران در همین راستا قابل ارزیابی است.
به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران امنیت ملی خود را مرتبط و در بستر امنیت منطقه ای جستجو و پیگیری می كند و در راستای همین راهبرد، معتقد است كه امنیت ملی ایران از طریق برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه تامین و قـوام می گیرد. در این چارچوب، ایران بعنوان كشور قدرتمند همجوار با منطقه قفقاز، به نقش و مسئولیتهای خود در حفظ و تحكیم و ارتقاء صلح و امنیت در این منطقه آگاه بوده و از هیچ گونه تلاشی در این راستا دریغ نورزیده است. سوابق كمكها و تلاش ایران برای حل مشكلات اقتصادی كشورهای این منطقه در اوائل استقلال، تلاش مستمر برای كمك به حل بحرانهای منطقه، كمك به بازسازی و نوسازی زیرساختهای اقتصادی و توسعه اقتصادی منطقه و در اختیار گذاشتن امكانات و ظرفیتهای اقتصادی، فنی، انرژتیك و حمل و نقلی خود، در همین راستا قابل ارزیابی است.
جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد تلاش مشترك كشورهای منطقه برای كاهش زمینه ها، ابعاد و پیامدهای رقابت و تقابل در این منطقه حساس، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و در این راستا تاكید می نماید حضور و نفوذ فزاینده جریانات فرامنطقه ای، نه تنها به حل و فصل مســـایل و مشكلات در منطقه كمك نكرده بلكه بر پیچیدگی اوضاع در منطقه می افزاید. البته این مساله به معنای عدم استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای مثبت كشورهای فرامنطقه ای نیست. بر این اساس فرصتها، تهدیدات، ضرورتها و الزامات متعدد موجود ایجاب می نماید كه كشورهای منطقه، ساز وكارهای مشترك و مناسبی را برای تفاهم و همكاری بر اساس منـــــــافع و امنیت دسته جمعی پیش بینی و در راستــای رفع تهدیدات مشترك و بهره برداری موثر و جمعی از امكانات و ظرفیتهای موجود در منطقه تلاش نمایند.
با درك این ضروت و با نظر داشت اهمیت و حساسیت شرائط جاری در منطقه قفقاز، اخیرا اینجانب با مقامات و وزراء امور خارجه كشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و آلمان دیدار و گفتگو نمودم. به اعتقاد ما، استمرار این رایزنیها، می تواند به یافتن چارچوبی جهت گفتگو و مشاورتهای مستمر پیرامون تحولات منطقه ای و ترتیبات امنیتی در قفقاز كمك نموده و رویكردهای همكاری و همزیستی مسالمت آمیز در منطقه را تقویت نماید.

در خاتمه، با اغتنام از فرصت، برای تمامی دست اندركاران و مهمانان و مدعوین محترم در این همایش آرزوی موفقیت نموده و امیدوارم زمانی فرا برسد كه حول محور همكاری و همگرائی در این منطقه و راهكارهای تحقق آن به بحث و گفتگو بنشینیم و جو دوستی، تشریك مساعی، همكاری و تفاهم در این منطقه جایگزین فضای رقابت و رویاروئی گردد.
با تشكر

-
سه شنبه 7/8/1387
====================
- جلسه افتتاحیه: 10:15- 9:00 (سالن البرز)
رئیس جلسه: جناب آقای دكتر منوچهر محمدی معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه
- سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
- خوشامدگوئی و دعوت از هیات رئیسه جهت حضور در جایگاه توسط مدیركل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
- تلاوت آیاتی از كلام الله مجید
- گزارش دبیر همایش، رئیس مركز مطالعات آسیای مركزی و قفقاز
- سخنرانی جناب آقای متكی وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران


- جلسه اول: 12:00-10:30
ریشه ها و ابعاد رویاروئی در قفقاز
رئیس جلسه: جناب آقای دكتر مهدی صفری معاون اروپا وزارت امور خارجه و نماینده ویژه در امور دریای خزر

1. آقای دولت عثمان (تاجیكستان)
برخورد منافع روسیه و غرب: نگاهی به عوامل اصلی بحران قفقاز
2. آقای نوكذار تسكلائوری )گرجستان)
دیدگاه گرجستان در قبال تحولات قفقاز
3. آقای ایوان سافرانچوك (روسیه)
ریشه ها و پیامدهای مناقشه در اوستیای جنوبی : دیدگاه روسیه
4. آقای حمید مولانا (ایران)
نگاهی به عملكرد رسانه های روسی و غربی در بحران قفقاز
5. آقای روی آلیسون (انگل ستان)
دخالت نظامی روسیه در گرجستان: دیدگاهها و اهداف
6. آقای عارف اورسوی (تركیه)
پارادیم جدید در استقرار صلح و ثبات در آسیای مركزی و قفقاز
- پرسش و پاسخ


- جلسه دوم: 16:00-14:00
اهداف و سیاستهای بازیگران اصلی منطقه ای و فرامنطقه ای در قفقاز
رئیس جلسه: جناب آقای دكتر محمود واعظی معاون سیاست خارجی و بین الملل مركز تحقیقات استراتژیك

1. آقای سید رسول موسوی (ایران)
رژیم صهیونیستی، جنگ قفقاز و سیاست خاورمیانه ای روسیه
2. آقای ولادیمیر كازیمیرف (روسیه)
ریشه های بحران قفقاز: دیدگاه روسیه
3. آقای جیمز نیكسی( انگلستان)
سیاست ایالات متحده امریكا در قفقاز جنوبی
4. آقای آجای پاتنایك (هند)
ایالات متحده امریكا و چالشهای امنیتی در قفقاز
5. آقای میرولیوب یوتیج (صربستان)
بنیاد گرائی مسیحی و سیاست اوراسیائی ایالات متحده امریكا
6. الكسی شرستابایف (اوكراین)
اوكراین و رویاروئی در قفقاز
- پرسش و پاسخ


- جلسه سوم: 18:00- 16:15
جمهوری اسلامی ایران و قفقاز: چالشها و فرصتها
رئیس جلسه: جناب آقای دكتر مرتضی صفاری مدیركل مشترك المنافع وزارت امور خارجه

1. آقای جیمز والش (امریكا)
مناقشه روسیه و گرجستان: نتایج و پیامدها برای ایران
2. آقای عباس ملكی (ایران)
بحران قفقاز و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
3. آقای علی نجفی(ایران)
جمهوری اسلامی ایران و فرصتها و تهدیدات پس از بحران قفقاز
4. آقای انور قاسم اف( ازبكستان)
نقش ایران در ثبات قفقاز و خاورمیانه و اهمیت آن برای آسیای مركزی
5. آقای جهانگیر كرمی (ایران)
نگاه ایرانی به پیامدهای بحران قفقاز
6. آقای علی انگین اوبا (تركیه)
منافع مشترك و متفاوت ایران و تركیه در قفقاز جنوبی
- پرسش و پاسخ


چهارشنبه 8/8/87
=================
- جلسه چهارم: 10:30-09:00
همگرائی منطقه ای و چشم انداز صلح و ثبات در قفقاز
رئیس جلسه: جناب آقای دكتر منوچهر مرادی رئیس مركز مطالعات آسیای مركزی و قفقاز دفتر مطالعات سیاسی

1. خانم جوانا پاپیانوسكی (سوئد)
جنگ در گرجستان: پیامدها و چشم انداز حل و فصل مناقشات در قفقاز جنوبی
2. آقای گئورگ سانیكیدزه (گرجستان)
فهم وضعیت جاری گرجستان: ریشه ها و نتایج مناقشه
3. آقای دنیس ساموت (انگلستان)
رویكرد چند جانبه و فراگیر: بهترین چشم انداز در جهت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی
4. آقای دیوید اسمیت ( امریكا)
روسیه و گرجستان: چشم انداز جغرافیائی مناقشه
5. آقای میكله برونلی (ایتالیا)
دلایل بی ثباتی و راههای استقرار امنیت در قفقاز جنوبی
6. آقای سرگی شاكریان (ارمنستان)
قفقاز 2008: نگاهی به طرحهای پیشنهادی منطقه ای
- پرسش و پاسخ

- جلسه پنجم: 12:00- 10:45
ژئوپلتیك و سیستم بین المللی پس از بحران قفقاز: دیدگاهها در مورد جنگ سرد جدید
رئیس جلسه: دكتر احمد صادقی رئیس مركز مطالعات امریكا، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

1. آقای سید محمد كاظم سجادپور (ایران)
سیستم بین المللی، امریكا و جنگ در گرجستان: انتقال طولانی ، نقطه عطف استراتژیك و منافع
2. آرشیل گگشیدزه (گرجستان)
بحران اگوست: دلایل و پیامدها.
3. خانم آداش تاكتاسونووا (قرقیزستان)
نظم نوین جهانی و گامهای ژئوپلتیك بازیگران در منطقه اوراسیا
4. آقای آناتولی گوتسال (اوكراین)
سیستم جدید امنیتی در قفقاز و حوزه دریای سیاه
5. آقای رستم حیدراف (تاجیكستان)
اهمیت قفقاز در ژئوپلتیك امروز امریكا، اتحادیه اروپا و كشورهای همسود پس از اگوست 2008
6. آقای ماكسیمیلیان كان (آلمان)
جنگ روسیه در قفقاز: آغاز نظم نوین جهانی
- پرسش و پاسخ


- جلسه ششم: 16:00- 14:00
ترتیبات امنیتی در قفقاز: ضرورتها و دورنما
رئیس جلسه : جناب آقای دكتر مهدی سنائی نماینده مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تهران

1. آقای آلكساندر لوكین (روسیه)
سازمان همكاری شانگهای پس از بحران اوستیای جنوبی
2. خانم ماریا واگروفسكا (لهستان)
امنیت در قفقاز: پیامدها در روابط اروپا و امریکا و جامعه بین الملل
3. آقای كیمیتكا ماتسوزاتو (ژاپن)
معمای دولتهای خودخوانده در اوراسیا در پرتو مناقشه اخیر
4. آقای دیوید هوانسیان (ارمنستان)
راههای كاهش تنش در قفقاز جنوبی
5. آقای جاناتان استیل (انگلیس)
ساختار پیچیده امنیتی در قفقاز جنوبی
- پرسش و پاسخ


- جلسه هفتم: 17:30-16:15
امنیت انرژی و سیاست خطوط لوله پس از مناقشه قفقاز
رئیس جلسه: جناب آقای دكتر علی بی نیاز رئیـس مركز مطالعــات انرژی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

1. آقای فرانك اومباخ (آلمان)
منافع استراتژیك اروپا در انرژی آسیای مركزی و قفقاز: دیدگاههای آلمان و اتحادیه اروپا
2. آقای لئونید گوسف (روسیه)
همكاری روسیه و آذربایجان در حوزه انرژی پس از جنگ در اوستیای جنوبی
3. آقای نرسی قربان (ایران)
تاثیر تحولات قفقاز در وضعیت انتقال انرژی به غرب
4. آقای كارل هاربو (دانمارك)
بی ثباتی در قفقاز و پیامدهای آن بر مسیرهای انتقال انرژی: تفكر در باره دیگر امكانات
5. آقای محمود خاقانی ( ایران)
راهكارهای جدید در توسعه همكاری در بخش انرژی حوزه دریای خزر: دیدگاه ایرانی
- پرسش و پاسخ

- جلسه اختتامیه: 18:00-17:30
رئیس جلسه: جناب آقای دكتر سید رسول موسوی مدیركل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
- سخنران ویژه: جناب آقای شیخ الاسلام قائم مقام و معاون خاورمیانه و مشترك المنافع وزیر امور خارجه

 

فهرست اسامی شركت كنندگان در
شانزدهمین همایش بین المللی آسیای مركزی و قفقاز

الف) شركت كنندگان ایرانی
1 جناب آقای حسین شیخ الاسلام قائم مقام وزیر و سرپرست حوزه معاونت خاورمیانه، مشترك المنافع و همسایگان وزارت امور خارجه
2 جناب آقای دكتر منوچهر محمدی معاون آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه

3 جناب آقای دكتر مهدی صفری معاون اروپا وزارت امور خارجه

4 جناب آقای دكتر محمود واعظی
معاون سیاست خارجی و روابط بین الملل مركز تحقیقات استراتژیك

5 جناب آقای دكتر مهدی سنایی
نماینده مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه تهران
6 جناب آقای دكتر حمید مولانا استاد دانشگاه و مشاور ریاست جمهوری اسلامی ایران

7 جناب آقای دكتر مرتضی صفاری
مدیر كل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
8 جناب آقای دكتر رسول موسوی
مدیر كل كشورهای مشترك المنافع
9 جناب آقای دكتر عباس ملكی رئیس مركز بین المللی مطالعات خزر

10 جناب آقای دكتر كاظم سجادپور استاد دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه

11 جناب آقای دكتر منوچهر مرادی رییس مركز مطالعات آسیای مركزی و قفقـاز دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
12 جناب آقای دكتر احمد صادقی رییس مركز مطالعات آمریكا دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

13 جناب آقای دكتر علی بی‌نیاز رییس مركز مطالعات راهبردی و انرژی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

14 جناب آقای علی نجفی معاون اداره اول مشترك المنافع وزارت امورخارجه

15 جناب آقای دكتر جهانگیر كرمی استاد دانشگاه تهران

16 جناب آقای دكتر نرسی قربان
كارشناس مسائل انرژی
17 جناب آقای محمود خاقانی كارشناس مسائل انرژی

ب) شركت كنندگان خارجی:
1 آقای نوكذار تسكلائوری نماینده مجلس و رئیس انجمن دوستی ایران و گرجستان

2 آقای گئورگ سانیكیدزه رییس اتحادیه " گفتگو فرهنگ و تمدن‌ها "- گرجستان

3 آقای آرشیل گگشیدزه محقق مركز تحقیقات استراتژیك-گرجستان

4 آقای ولادیمیر كازیمیرف سفیر و نماینده ویژه سابق روسیه در امور قره باغ

5 آقای آلكساندر لوكین رئیس مركز مطالعات آسیای شرقی و سازمان همكاری شانگهای- روسیه

6 آقای لئونید گوسف محقق دانشگاه دولتی روابط بین الملل مسكو- روسیه

7 آقای ایوان سافرانچوك محقق مركز مطالعات دفاعی مسكو- روسیه

8 آقای روی آلیسون محقق بخش روابط بین الملل دانشكده اقتصاد و علوم سیاسی لندن- انگلستان
9 آقای جیمز نیكسی مدیر برنامه روسیه و اوراسیا در موسســــــه سلطنتی امور بین الملل (چاتم هاوس)- انگلستان
10 خانم جوانا پاپیانوسكی معاون موسسه توسعه و امنیت سیاسی- سوئد

11 آقای كارل هاربو محقق "مركز آسیای مركزی و قفقاز و مطالعات جاده ابریشم" دانمارك

12 آقای جیمز والش محقق برنامه مطالعات امنیتی دانشگاه ماساچوست- آمریكا

13 آقای آناتولی گوتسال معاون اول مدیر انستیتوی ملی مسائل امنیت بین الملل وابسته به شورای دفاع و امنیت ملی اوكراین
14 آقای فرانك اومباخ محقق در زمینه استراتژی های امنیتی انرژی - آلمان

15 آقای دولت عثمان محقق و تحلیلگر سیاسی - تاجیكستان

16 آقای رستم حیدراف استاد آكادمی علوم - تاجیكستان

17 آقای علی انگین اوبا سفیر سابق و محقق مركز آسیائی تحقیقات استراتژیك تركیه (تاسام)

18 خانم آداش تاكتاسونووا رییس اتحادیه" گفتگوی فرهنگ و تمدن‌ها- قرقیزستان

19 آقای انور قاسم اف استاد آكادمی علوم - ازبكستان

20 آقای دنیس ساموت محقق ارشد موسسه لینك- انگلستان

21 خانم ماریا واگروفسكا محقق ارشد مركز روابط بین الملل ورشو- لهستان

22 آقای آجای پاتانیك استاد مركز مطالعات روسیه و آسیای مركزی دانشگاه جواهر نهرو- هند

23 آقای ماكسیملیان كوهن
محقق دانشگاه آزاد برلین - آلمان
24 آقای آلكسی شرستابایف محقق مركز تحقیقات استراتژیك- اوكراین

25 آقای كیمیتكا ماتسوزاتو استاد مركز سلاویك دانشگاه هوكایدو - ژاپن

26 آقای میرولیوب یوتیج استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه بلگراد - صربستان

27 آقای عارف ارسوی دبیر كل مركز تحقیقات اقتصادی - اجتماعی (اسام)- تركیه

28 آقای سرگی شاكریان كارشناس ارشد مركز مطالعات نهاد ریاست جمهوری- ارمنستان

29 آقای داوید هوانسیان محقق و تحلیلگر مسائل سیاسی- ارمنستان

30 آقای جاناتان استیل
كارشناس امور بین الملل در روزنامه گاردین- انگلستان
31 آقای دیوید اسمیت استاد دانشگاه اوهایو شمالی - آمریكا

32 آقای میكله برونلی محقق در زمینه حقوق و روابط بین الملل - ایتالیا

 

 

 


١٧:٥٤ - 1387/08/11    /    شماره : ٣١٨    /    تعداد نمایش : ٣٣٠٣خروج
صفحه اصلی | تازه ها | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.