"سايت در حال بروز رسانی می باشد؛ بزودی نسخه جديد سايت در دسترس خواهد بود."

Ar

En

Faمیزگردها

روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، میزگرد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با عنوان «بررسی طرح معامله قرن» در محل مرکز مطالعات برگزار شد.
با حضور مترجم و جمعی از اساتید دانشگاه در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار شد.
احمد احمدی کارشناس ارشد آسیا

خلیج فارس

نشست مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با عنوان «بررسی آخرین تحولات خلیج فارس: طرح ها و ائتلاف های امنیتی» روز دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸ در مرکز مطالعات برگزار شد.

خبرنامه

نمایشگاه آثار و تالیفات ایثارگران وزارت خارجه و نقش این وزارتخانه در دفاع مقدس با حضور وزیر امور خارجه کشورمان در مرکز مطالعات بین‌المللی و سیاسی وزارت خارجه اف...

رویدادها

با حضور مترجم و جمعی از اساتید دانشگاه در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

رویدادها

کارشناسان مناطق

کارشناس ارشد آسیا

کارشناس ارشد آسیا

کارشناس ارشد آسیا

اوراسیا
اروپا
آسیا و اقیانوسیه
خاورمیانه و شمال آفریقا
آمریکای جنوبی
آفریقا
خلیج فارس
آسیای غربی

آخرین مطالب نشریات

نشست ها

نشست مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با عنوان «بررسی آخرین تحولات خلیج فارس: طرح ها و ائتلاف های امنیتی» روز دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸ در مرکز مطالعات برگزار شد.

رویدادها

با حضور مترجم و جمعی از اساتید دانشگاه در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

خبرنامه

نمایشگاه آثار و تالیفات ایثارگران وزارت خارجه و نقش این وزارتخانه در دفاع مقدس با حضور وزیر امور خارجه کشورمان در مرکز مطالعات بین‌المللی و سیاسی وزارت خارجه اف...