صفحه اصلیتازه هاهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با ما
منو اصلی
رویدادهای آتی
چهاردهمین میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه مطالعات استراتژیک اسلام آباد
دوشنبه، 2/5/ 1396 ، ساعت 9 الی 15:30
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه سیاست و اقتصاد جهانی قزاقستان
تحت عنوان : "روابط ایران و قزاقستان در ابعاد دوجانبه و منطقه ای"
 ادامه خبر >>
میزگرد مشترک
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مرکز تحلیل سیاسی و توسعه آسیا- پاسیفیک وزارت خارجه اندونزی
تحت عنوان : "مجمع کشورهای ساحلی اقیانوس هند (IORA) : بررسی تدوین موافقت نامه مشارکت اقتصادی جامع"
 ادامه خبر >>
میزگرد تخصصی
آینده عربستان: سیاست و اقتصاد
زمان: چهارشنبه 21/4/96، ساعت 14 الی 16
 ادامه خبر >>
سخنرانی آقای مارتین پلویم
بررسی سیاست های مهاجرتی اروپا
سخنرانی آقای مارتین پلویم با عنوان بررسی سیاست های مهاجرتی اروپا
 ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | تازه ها | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.