صفحه اصلیتازه هاهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با ما
منو اصلی
شماره های مجله مطالعات آفریقا
بیست و دومین همایش بین المللی خلیج فارس
بیست و دومین همایش بین المللی خلیج فارس
روز دوشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۶، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه بیست و دومین همایش بین المللی خلیج فارس را با حضور مقامات سیاسی وزارت امور خارجه ایران و محققان برجسته داخلی و خارجی در حوزه مسایل خلیج فارس برگزار کرد.
 ادامه خبر >>

فصلنامه های دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
آسیای مرکزی و قفقاز ( علمی-پژوهشی) سیاست خارجی( علمی- ترویجی)
 ادامه خبر >>
 ادامه خبر >>
 ادامه خبر >>
 ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

صفحه اصلی | تازه ها | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.