صفحه اصلیتازه هاهمایش هاسخنرانی هامیزگرد هاتماس با ما
منو اصلی
مجله مطالعات آفریقا


نام نشریه/کتاب:
مجله مطالعات آفریقا

نوع نشریه: نشریه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی

ناشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

سردبیر: سید نعمت اله قادری(ghaderi@ipis.ir)

 

با توجه به جایگاه و اهمیت قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انتشار نشریه‌ای در این خصوص در سال 1373 از سوی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی راه‌اندازی شد. این نشریه در برگیرنده مقالات و گزارش‌های گوناگون پیرامون تحولات این قاره و نیز دیدگاه‌های سیاسی و بین‌المللی محافل علمی و دیپلماتیك كشور در این خصوص است.

» دریافت مقالات این نشریه

 

 

صفحه اصلی | تازه ها | تماس با ما
©1392 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Institute for Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs (IPIS) - All rights reserved.