مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

رویداد ها

چهارمین نشست تخصصی گروه مطالعات آفریقا با عنوان آینده نگاری در روابط ایران و آفریقا 29 شهریور 1402 در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه برگزار شد.
همایش« سیونیک در بستر تاریخ، اهمیت راهبردی، دورنمای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری» در تاریخ ٢٩ شهریور ١۴٠٢ با همکاری مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی در کاپا...
نشست هم اندیشی دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و مدیران ارشد این وزارتخانه با جمعی از اساتید رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه‌ها...

اوراسیا

نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علیرضا بیکدلی
نویسنده:علی اکبر جوکار
نویسنده:علیرضا بیکدلی
نویسنده:جلال الدین نمینی میانجی

آفریقا

نویسنده:محمد نیکخواه
نویسنده:امیر علی امام جمعه شهیدی

غرب آسیا

نویسنده:سید محمد حسینی
نویسنده:پریسا شاه­ محمدی، رضا مصطفایی
نویسنده:محمد نیکخواه

اروپا و آمریکا

نویسنده:سید اسماعیل یاسینی
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:سید محمد حسینی
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:محمد فرهاد کلینی
نویسنده:سیدمحمدکاظم سجادپور

آسیا و اقيانوسيه

نویسنده:حمیدرضا بداقی
نویسنده:خلیل شیرغلامی
نویسنده:حسین ابراهیم خانی

نظری و راهبردی

نویسنده:محمد خوش هیکل آزاد و محمدرضا مفتح
نویسنده:محمد مهدی مظاهری
نویسنده:مرتضی ابوطالبی
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:علی بمان اقبالی زارچ
نویسنده:محمد مهدی مظاهری

حقوق بين الملل، حقوق بشر و زنان

نویسنده:محسن بهاروند
نویسنده:معصومه سیف افجه ای
نویسنده:معصومه سیف افجه ای
نویسنده:سید علی ساداتی نژاد

دیپلماسی اقتصادی و محیط زیست

نویسنده:غلامعلی خوشرو
نویسنده:محسن حبیبی/ احمد بخشایشی اردستانی/ سیدعلی طباطبائی پناه