پژوهش های موضوعی در روابط بین الملل

تألیف:گلن‌هاستد/ دونا ال. لیبکر/ ووگن پی. شانون/ ترجمه:اصغر دستمالچی
۱ مرداد ۱۳۹۷

فهرست مطالب

درباره کتاب:

آن‌چه در کتاب پژوهش‌های موضوعی در روابط بین‌المللی آمده است، نه همۀ قضایای مهم جهانی است، بلکه گزینشی است از چندین موضوع که در تمامی آن‌ها به نحوی آمریکا و تا حدودی زیادی اروپا دخالت داشته‌اند. چه رویداد‌های طبیعی باشد و چه بلایا و فجایعی که ناشی از اعمال انسانی است. کتابی که در دست مطالعه دارید به موارد خاصی پرداخته است که سه حوزه موضوعات: امنیت نظامی، امنیت اقتصادی و امنیت انسانی را شامل می‌گردد. نویسندگان از اساتید دانشگاهی به شمار می‌روند که در حوزۀ تخصصی خود صاحب تجربه و دانش می‌باشند. با تمام این ویژگی‌های علمی‌باید این نکته را در نظر داشت که آنان نیز همانند بسیاری از انسان‌ها تحت تأثیر فرهنگ اجتماعی و مهم‌تر از همه تبلیغات رسانه‌ای و باورهای سیاسی کشور خود می‌باشند. آن چیزی که از دیدگاه آنان برای آمریکا خوب است، وحی مُنزَل می‌باشد و باید برای بقیۀ کشورها نیز مطلوب باشد.

در واقع منافع ملی سایۀ خود را بر همه چیز می‌اندازد، حتی یک پژوهش علمی‌که قرار است بی‌طرفانه باشد را نیز آلوده می‌کند. برای مثال طرفداری از اسرائیل موجب می‌شود که نویسنده در ذکر سوابق و زمینه‌های مسألۀ جنگ‌های اعراب و اسرائیل و سپس مبارزات و مقاومت فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، به راحتی برخی واقعیت‌های موجود، به‌ویژه جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌های بیگناه را نادیده بگیرد. وقتی نماینده سازمان ملل متحد، کنت برنادوت سوئدی که میانجی حل مسألۀ تقسیم فلسطین بود، توسط گروه‌های افراطی یهودی به قتل رسید، نویسنده چون نمی‌خواهد چهرۀ ظالم و سرکوبگر اسرائیلی‌ها را نمایان سازدد، بدون ذکر واقعیت امر، تنها به این بسنده می‌کند که بنویسد برنادوت کشته شد.

تالیف: بهمن آقارضی درمنی
تالیف: محمد جمشیدی / زکیه یزدان شناس