حقوق بین الملل عمومی

تألیف:هوشنگ مقتدر / ویرایش و بازنگری: اسعد اردلان
۱ مرداد ۱۳۹۳

فهرست مطالب

درباره کتاب: 

این کتاب "مبانی حقوق بین الملل عمومی" نامیده شده، زیرا موضوع آن بررسی تاریخی مسائلی است که اساس قواعد و فرضیات حقوق بین الملل امروز بر آن نهاده شده است.

محدوده زمانی مورد بررسی در این تالیف، از آغاز پیدایش حقوق بین الملل تا پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد است.

پس از این تاریخ، یعنی طی پنجاه سال گذشته، درباره حقوق بین الملل موجود، کتاب های زیادی به فارسی نوشته شده که ما را از بحث و بررسی این دوره بی نیاز می سازد.

تالیف: بهمن آقارضی درمنی
تالیف: محمد جمشیدی / زکیه یزدان شناس