دیباچه نظریه سیاسی

جان‌هافمن / پل گراهام. ترجمه: دکتر عبدالرحمن عالم
۱ مرداد ۱۳۹۷

فهرست مطالب

درباره کتاب: 

این سومین چاپ دیباچة نظریه سیاسی، نوشته‌هافمن و گراهام است. چاپ‌های اول و دوم را پیرسون لانگمن به ترتیب در 2006 و 2009، منتشر کرد. انتشار کتاب به مانند یک متن پایه در بسیاری از دانشگاه‌ها در سراسر جهان دانسته شد و ما از واکنش‌های ارزشمندی که دریافت کردیم، قدردانی کرده‌ایم. گاهی می‌گویند پیدایی اینترنت و تلویزیون‌های 24 ساعته با کانال‌های چندین‌گانه، ظرفیت توجه دانشجویان دانشگاه‌ها را کاهش داده است. اما تجربه ما این را نشان نمی‌دهد. دانشجویان زیادی برای کار با متون دشوار و گاهی بحث‌های پیچیده وقت می‌گذارند. ما چاپ سوم کتاب را با نظر به این گونه مخاطبان نوشته و آماده کرده‌ایم.

مانند چاپ‌های قبلی، هر فصل را با یک مطالعه موردی آغاز می‌کنیم. نظرمان این است که دانشجویان جدید نظریه سیاسی پیشاپیش درگیر نظریه‌پردازی سیاسی شده‌اند، گرچه ممکن است خودشان از آن آگاه نباشند. اگر شما فقط فکر کنید چه کسی حق دارد رای بدهد، آیا مصرف قرص‌های آرام‌بخش باید قانونی باشد، آیا در روند پذیرش گروه‌های اقلیت در دانشگاه‌ها باید رفتاری ترجیحی داشت، یا آیا «سخنرانی نفرت‌بار» باید قدغن شود، در این صورت گونه‌ای نظریه‌پردازی سیاسی کرده‌اید. تا پایان یک دوره درسی در نظریه سیاسی، دانشجویان باید بتوانند با توجه کردن بر همبستگی مباحثات و گستره انطباق آن‌ها با واقعیت تجربی، بحث‌های خود را بهتر سازمان دهند.

اگرچه بررسی‌های مطالعات موردی در دو چاپ گذشته هنوز هم مناسبت خود را حفظ کرده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها را مورد تجدیدنظر قرار داده‌ایم. این کار نشان می‌دهد که بحث متعارف همچنان ادامه دارد. برای مثال، در فصل مربوط به آزادی [فصل دوم] به جای بحث ممنوعیت‌های سیگار کشیدن در مکان‌های عمومی، بحث خود یا دیگرآزاری جنسی(با رضایت طرف‌ها) را آورده‌ایم. در همان حالی که ممنوعیت سیگار کشیدن هنوز هم مسائل مهمی درباره آسیب و رضایت مطرح می‌کند (بحث فصل دوم)، چون حالا خیلی‌ها سیگار می‌کشند، بحث چندانی درباره آن‌ها در رسانه دیده نمی‌شود. دیگر مطالعات موردی ممکن است بیشترگیرایی منطقه‌ای داشته باشند، اکنون مجازات اعدام در اروپا «خارج از بحث» شده است، اما در ایالات متحد آمریکا اهمیت اساسی دارد. با این حال، حتی برای دانشجویان اروپایی هم این مسئله مطرح است که آیا دولت باید افرادی را که بحث‌های کلی‌تری درباره مجازات مطرح می‌کنند، مجازات کند یا نه (این موضوع‌ها در فصل 7 بررسی شده‌اند).

یک فصل در چاپ دوم انداخته شده بود (فصل 21: تفاوت)، که بازگردانیده شده است، چون ما فکر کردیم تفاوت در بحث‌های مربوط به فمینیسم(فصل 14) و چندگانگی فرهنگی(فصل 15) ضرورت دارد.

 ما با صرف‌نظر از استفاده از بیش‌تر چارگوش‎های توضیحی، ارائه مطالب هر فصل را ساده‌تر کرده‌ایم، و بسیاری از آن‌ها را از جریان بحث خارج کرده‌ایم. وب سایت نیز تجدید شده است و در آن لینک‌ها و منابع دیگری را پیدا خواهید کرد.

نسخه شماره ۱۴۵ (بهار ۱۴۰۲) فصلنامه سیاست خارجی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منتشر شد. در این شماره مقالات ذیل قابل مشاهده است.
کتاب «دیپلماسی هوش مصنوعی؛ چالش‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران»، به معرفی نسل نو ظهور «دیپلماسی هوش مصنوعی» می‌پردازد و ضمن تشریح کارویژه‌های هوش مصنوعی د...