میزگرد، با عنوان "بررسی طرح معامله قرن"

روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸،با حضور تنی چند از اساتید دانشگاه، مسئولان ذیربط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان ارشد مرکز مطالعات...
بهمن ۱۳۹۸
مشاهده ۶۸۸۲

روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398، میزگرد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با عنوان «بررسی طرح معامله قرن» در محل مرکز مطالعات برگزار شد. در این میزگرد، تنی چند از اساتید دانشگاه، مسئولان ذیربط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان ارشد مرکز مطالعات در دو نشست موضوعی درخصوص ابعاد و پیامدهای طرح معامله قرن، و رویکرد ایران به طرح مزبور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است