میزگرد بررسی آخرین تحولات کشمیر

میزگرد بررسی آخرین تحولات کشمیر با شرکت صاحب نظران، اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان ارشد ذی ربط روز دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸در سالن همایش های مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید.
مهر ۱۳۹۸
مشاهده ۴۲۸۱

میزگرد بررسی آخرین تحولات کشمیر با شرکت صاحب نظران، اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان ارشد ذی ربط روز دوشنبه 15 مهر 1398در سالن همایش های مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید. در این هم اندیشی طی دو نشست متوالی در خصوص وضعیت کشمیر و تحولات اخیر آن و همچنین راهبرد کنشگران اصلی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است