سخنرانی آقای مارتین پلویم

در ادامه برگزاری نشست های موضوعی و تخصصی در گروه مطالعات حقوقی و سیاسی و بین المللی، میزگردی با حضور هیئت مرکز بین المللی توسعه سیاست های مهاجرت، برگزار گردید.
۱۱ تیر ۱۳۹۶

در ادامه برگزاری نشست های موضوعی و تخصصی در گروه مطالعات حقوقی و سیاسی و بین المللی، میزگردی با حضور هیئت مرکز بین المللی توسعه سیاست های مهاجرت متشکل از آقای مارتین پلویم ( مدیر گفتگو و همکاری)، خانم صدف دیرینگ (هماهنگ کننده منطقه ای سازمان)، خانم سیسلیا لاندستروم کارنیل (مسئول دبیرخانه) اساتید، مدیران گروه‌های مطالعاتی و سازمان‌های غیر دولتی در تاریخ 10/04/1396 برگزار گردید. در انتهای جلسه نیز دانشجویان و سایر حضار به طرح سوال هایی در این حوزه پرداختند.

دکتر شیخ الاسلامی، رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، در راس هیئتی در سفر به رم، ضمن دیدار با مقامات ارشد وزارت خارجه ایتالیا، با شماری از اندیشکده‌ها و اندی...
همایش «تحولات در غزه از منظر حقوق بین الملل» در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تاریخ اول آذر ۱۴۰۲ برگزار شد.