نشست «کنشگری جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین»

۲۹ مرداد ۱۴۰۱
مشاهده ۱۵۰۹

نشست گروه مطالعات اوراسیا مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با عنوان «کنشگری جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین» با حضور مدیران وزارت خارجه، سفرای سابق جمهوری اسلامی ایران، اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران کشور در این مرکز روز سه شنبه مورخ 25 مرداد ماه 1401 برگزار شد. مهم ­ترین مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر می ‌باشد:

  • بحران اوکراین از ابعاد مختلفی برخوردار است؛ تشدید بلوک بندی‌های قدرت در نظام بین الملل، افزایش بی ثباتی‌های منطقه ای، تشدید سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های جایگزین، افزایش هزینه‌های نظامی‌کشورها و گرایش بیشتر به نظامی‌گری، بازتعریف نقش ناتو، تشدید روند جهانی زدایی به جای جهانی زایی و افول و ناکارآمدی نهادهای بین المللی از جمله ابعاد مهم بحران مذکور هستند.
  • بحران اوکراین دربرگیرنده فرصت ها و چالش های احتمالی برای جمهوری اسلامی ایران است. فرصت ها عبارتند از: تشدید شکاف میان قدرت های بزرگ و امکان شکل گیری فرصت هایی برای کشورمان در پرتو این موضوع، بحران انرژی در اروپا، تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای و علاقمندی کشورهای اروپایی در به نتیجه رسیدن احیاء برجام در پرتو بحران انرژی اروپا، کاهش مداخلات آمریکا در منطقه خاورمیانه و ... .
  • چالش های ناشی از بحران اوکراین نیز برای کشورمان در قالب این موضوعات قابل ذکر است: پیش رفتن نظام بین الملل به سوی امنیتی و نظامی‌شدن، رشد شدید بودجه‌های نظامی و امنیتی شدن اروپا و امکان تسری این امر به منطقه خاورمیانه، امکان تسری وضعیت دوقطبی به منطقه خاورمیانه و آسیب زا بودن این موضوع برای کشورهای منطقه، بازتعریف نقش ناتو، تقویت روابط فرا آتلانتیکی و تسری بحران‌های ناشی از موضوع اوکراین به منطقه خاورمیانه.
  • تجربه نشان داده است که در زمان تشدید بلوک بندی‌های قدرت در سطح بین المللی، دیپلماسی و کنشگری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای افزایش می یابد. از این رو، توجه به ابعاد مختلف بحران اوکراین از لحاظ سطوح سیستمیک و منطقه ای برای کنشگری کشورمان بر مبنای منافع ملی حائز اهمیت است.
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است