سخنرانی آقای حامد کاظم زاده

جلسه سخنرانی آقای «حامد کاظم زاده» پژوهشگر موسسه اروپای شرقی دانشگاه ورشو لهستان در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۶ به میزبانی گروه مطالعات اروپا در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه برگزار شد.
۲۵ آبان ۱۳۹۶

جلسه سخنرانی آقای «حامد کاظم زاده» پژوهشگر موسسه اروپای شرقی دانشگاه ورشو لهستان در تاریخ 22 آبان 1396 به میزبانی گروه مطالعات اروپا در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه برگزار شد. در این نشست آقای کاظم زاده که بعنوان مشاور اتحادیه اروپایی در پروژه قفقاز و آسیای مرکزی نیز فعالیت میکند، ضمن تشریح طرح اتحادیه اروپایی در منطقه قفقاز، به طور خاص دو طرح ISSICEU و CASADE را معرفی کرده و به بیان راهبردهای اجتماعی و سیاسی اتحادیه در منطقه قفقاز پرداختند. ایشان با اشاره به ظرفیت ها و توانمدیهای جمهوری اسلامی ایران جهت مشارکت در این طرح ها و ایفای نقش فعال در این زمینه، پیشنهاداتی را نیز در همین راستا ارائه کردند.

نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی (IPIS) و هیئت رومانیایی از «موسسه سیاسی و اقتصادی خاورمیانه» (MEPEI) پیرامون موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای برگزار شد.
نشست وبیناری مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی (IPIS) با مؤسسه مطالعات استراتژیک اسلام‌آباد (ISSI) با تمرکز بر موضوعات روابط دوجانبه، تحولات افغانستان و منط...