مهر ۱۴۰۰
روز دوشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰، جلسه تودیع دکتر سجاد پور و معارفه دکتر شیخ الاسلامی‌با حضور دکتر حسین امیر عبداللهیان، وزیر محترم امور خارجه و جمعی از همکاران مرکز مطالعات سیاسی و بین اللمللی در محل این مرکز برگزار گردید.
جوامع ایرانی در خارج از کشور و سیاست خارجی ایران
دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ٢٩ تیرماه ١۴٠٠ و در ششمین سالگرد تصویب قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نا...