۲۸ فروردین ۱۴۰۳
مشاهده ۶۸۳
رضا حقیقی
در تحلیل عملیات موشکی- پهپادی ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ علیه رژیم صهیونیستی، بررسی اهداف و انتظارات ماموریت و تاثیر آن بر موازنه قدرت در منطقه، ارزیابی تاثیرات و دستاوردهای عملیات برای دستگاه دیپلماسی و پیش بینی رویدادهای پس از آن به عنوان محورهای اصلی بحث، جای تامل و تفکر دارد. در این چارچوب و در ادامه، زوایای این رویداد به اختصار مورد اشاره قرار می‌گیرند:
سال ۱۴۰۳ سالی پیچیده، پرموضوع و پرکار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در منوی سیاست خارجی کشور، متاثر از شرایط بین المللی، موضوعات و چا...
نگاه و نقدی بر کتاب نظم جهانی هنری کسینجر