شهریور ۱۴۰۱
مشاهده ۱۰۴۲
علی بمان اقبالی زارچ
این روزها شاهد برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در کشور همسایه ازبکستان هستیم، کشوری که دارای تعاملات دیرینه تاریخی تمدنی و فرهنگی با ایران اسلامی است.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران به دلیل چالش‌های موجود در پرونده هسته ای خویش و برخی موضوعات دیگر، رودرروی آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته، سیاست...
دولت سیزدهم راهبرد سیاست خارجی خود را تحت عنوان "سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند" فرمول بندی کرده است.