بهمن ۱۴۰۱
مشاهده ۸۱
اعلام تاریخ جدید برگزاری اولین کنفرانس ملی دیپلماسی و چالش های فرامرزی زیست محیطی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تاریخ هفتم اسفندماه ۱۴۰۱
افتتاحیه ششمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی با عنوان «دو سده مذاکره در تاریخ دیپلماسی ایران؛ قواعد، دستاوردها و ابتکارات ایرانی» برگزار گردید. این نشست ب...
در حالی که دولت وقت آمریکا از زمان چند دهه ای برای شکست داعش سخن می‌گفت و با تفکیک داعش خوب از داعش بد، در صدد بهره برداری طولانی مدت از این گروه خشن ...