سخنان دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه مجمع گفتگوی تهران

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
ویدئوی سخنرانی دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مجازی " روز بین المللی امحا کامل تسلیحات هسته‌ای" در سازمان ملل متحد