جنایات ناشی از اوهام صهیونیست ها برای توسعه اشغالگری از نیل تا فرات!

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲

سومین مجمع گفت‌وگوی تهران (TDF ۲۰۲۲) دوشنبه ۲۸ آذر در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار گردید.