وبینار مشترک با موسسه تاهی چین (TI): بررسی آخرین تحولات دوجانبه و منطقه ای

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه تاهی(TI) چین پیرامون مسائل دوجانبه و منطقه ای روز چهارشنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار گردید.
نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه برگهوف پیرامون مسائل یمن و افغانستان روز شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور آقایان دکتر محمد...
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی (IPIS) و موسسه اروپایی صلح (EIP) پیرامون مسائل منطقه ای و افغانستان روز شنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ بر...