معرفی کتاب تناسب و تدریج(بایسته‌های سیاست خارجی در گام دوم انقلاب)

۱۰ خرداد ۱۴۰۲
کتاب تناسب و تدریج (بایسته‌های سیاست خارجی در گام دوم انقلاب اسلامی) نوشته نعمت اله مظفرپور، «الگوهای پایه» سیاست خارجی و دیپلماسی مقتضی اهداف و ارزش های قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب را مطالعه می‌کند.
در ادامه نشست های مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه در روز یکشنبه ۱۰ اردیبشهت ۱۴۰۲ نشستی با عنوان «رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تعامل ب...
کنفرانس همکاری ایران و روسیه در جهان در حال تغییر روز سه شنبه پنجم اردیبهشت در مسکو برگزار شد.