میزگرد مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه امور بین الملل یای ایتالیا

۲۷ شهریور ۱۴۰۱
نشست مجازی مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و موسسه امور بین الملل ایتالیا پیرامون مسائل منطقه ای و بین المللی روز شنبه مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد.
دومین جلسه گروه مطالعات حقوق بشر و زنان در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی روز ۷ شهریور ۱۴۰۱ در این مرکزبرگزار شد.
نشست گروه مطالعات اوراسیای مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با عنوان «کنشگری جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین» سه شنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ ...