سومین نشست گروه مطالعاتی آفریقا با عنوان آینده نگاری در روابط ایران و آفریقا

۹ بهمن ۱۴۰۱
روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه ۱۴۰۱، گروه مطالعات آفریقا سومین نشست گروه با عنوان آینده نگاری در روابط ایران و آفریقا را در محل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار کرد.
جلسه‌ گروه مطالعاتی اوراسیا مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با عنوان «سناریوهای پیش روی منازعه اوکراین با توجه به تغییرات در فرماندهی...
روز دوشنبه سوم بهمن در حاشیه افتتاحیه ششمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران با عنوان «دو سده مذاکره در تاریخ دیپلماسی ایرانی » با حضور جناب آقای دکتر ...