سخنرانی آقای مارتین پلویم

در ادامه برگزاری نشست های موضوعی و تخصصی در گروه مطالعات حقوقی و سیاسی و بین المللی، میزگردی با حضور هیئت مرکز بین المللی توسعه سیاست های مهاجرت، برگزار گردید.
۱۱ تیر ۱۳۹۶

در ادامه برگزاری نشست های موضوعی و تخصصی در گروه مطالعات حقوقی و سیاسی و بین المللی، میزگردی با حضور هیئت مرکز بین المللی توسعه سیاست های مهاجرت متشکل از آقای مارتین پلویم ( مدیر گفتگو و همکاری)، خانم صدف دیرینگ (هماهنگ کننده منطقه ای سازمان)، خانم سیسلیا لاندستروم کارنیل (مسئول دبیرخانه) اساتید، مدیران گروه‌های مطالعاتی و سازمان‌های غیر دولتی در تاریخ 10/04/1396 برگزار گردید. در انتهای جلسه نیز دانشجویان و سایر حضار به طرح سوال هایی در این حوزه پرداختند.

نشست مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی (IPIS) و هیئت رومانیایی از «موسسه سیاسی و اقتصادی خاورمیانه» (MEPEI) پیرامون موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای برگزار شد.
نشست وبیناری مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی (IPIS) با مؤسسه مطالعات استراتژیک اسلام‌آباد (ISSI) با تمرکز بر موضوعات روابط دوجانبه، تحولات افغانستان و منط...