نشست «کنشگری جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین»

نشست گروه مطالعات اوراسیای مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با عنوان «کنشگری جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین» سه شنبه مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.
مرداد ۱۴۰۱
مشاهده ۱۶۹۷

نشست گروه مطالعات اوراسیا مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی با عنوان «کنشگری جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین» با حضور مدیران وزارت خارجه، سفرای سابق جمهوری اسلامی ایران، اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران کشور در این مرکز روز سه شنبه مورخ 25 مرداد ماه 1401 برگزار شد. مهم ­ترین مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر می ‌باشد:

  • بحران اوکراین از ابعاد مختلفی برخوردار است؛ تشدید بلوک بندی‌های قدرت در نظام بین الملل، افزایش بی ثباتی‌های منطقه ای، تشدید سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های جایگزین، افزایش هزینه‌های نظامی‌کشورها و گرایش بیشتر به نظامی‌گری، بازتعریف نقش ناتو، تشدید روند جهانی زدایی به جای جهانی زایی و افول و ناکارآمدی نهادهای بین المللی از جمله ابعاد مهم بحران مذکور هستند.
  • بحران اوکراین دربرگیرنده فرصت ها و چالش های احتمالی برای جمهوری اسلامی ایران است. فرصت ها عبارتند از: تشدید شکاف میان قدرت های بزرگ و امکان شکل گیری فرصت هایی برای کشورمان در پرتو این موضوع، بحران انرژی در اروپا، تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای و علاقمندی کشورهای اروپایی در به نتیجه رسیدن احیاء برجام در پرتو بحران انرژی اروپا، کاهش مداخلات آمریکا در منطقه خاورمیانه و ... .
  • چالش های ناشی از بحران اوکراین نیز برای کشورمان در قالب این موضوعات قابل ذکر است: پیش رفتن نظام بین الملل به سوی امنیتی و نظامی‌شدن، رشد شدید بودجه‌های نظامی و امنیتی شدن اروپا و امکان تسری این امر به منطقه خاورمیانه، امکان تسری وضعیت دوقطبی به منطقه خاورمیانه و آسیب زا بودن این موضوع برای کشورهای منطقه، بازتعریف نقش ناتو، تقویت روابط فرا آتلانتیکی و تسری بحران‌های ناشی از موضوع اوکراین به منطقه خاورمیانه.
  • تجربه نشان داده است که در زمان تشدید بلوک بندی‌های قدرت در سطح بین المللی، دیپلماسی و کنشگری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای افزایش می یابد. از این رو، توجه به ابعاد مختلف بحران اوکراین از لحاظ سطوح سیستمیک و منطقه ای برای کنشگری کشورمان بر مبنای منافع ملی حائز اهمیت است.
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است