سخنان دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در افتتاحیه مجمع گفتگوی تهران