آیا صحنه بازی های بزرگ بین المللی از اورآسیا به ایندوپاسیفیک انتقال می یابد؟

آیا صحنه بازی های بزرگ بین المللی از اورآسیا به ایندوپاسیفیک انتقال می یابد؟

توافق ۲۵ساله ایران و چین نیاز به شناخت عمیق تر تحولات آسیا را افزایش داده است. طی دو دهه گذشته شاهد انتقال تدریجی ثروت و قدرت به آسیا بوده ایم. به نظر می رسد به تدریج شاهد انتقال بازیهای ژئوپولتیک به سمت آسیا و به خصوص منطقه ایندوپاسیفیک نیز باشیم. در همین راستا در این پادکست تحولات ایندوپاسیفیک را با حضور سه تن از اساتید روابط بین الملل و متخصصین مسائل آسیا سرکار خانم دکتر محروق، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر سجادپور، رییس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و جناب آقای ابراهیم خانی، کارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی به بحث می گذاریم. در این پادکست به سوالات و موضوعات ذیل پرداخته شده است:
۱- تعریف و تاریخچه پیدایش مفهوم ایندو پاسیفیک.
۲- چین چه تعریف و نگاهی به منطقه ایندوپاسفیک دارد؟ و چه اهدافی را در این منطقه دنبال می کند؟
۳- در آمریکا چه نگاهی نسبت به ایندوپاسفیک وجود دارد؟ آیا نشست کواد بدین معنی است که راهبرد تغییر جهت به سمت آسیا وارد فاز اجرایی شده است؟
۴- از نظر نظامی، استراتژیک و اقتصادی منطقه ایندوپاسیفیک چه ویژگیهایی دارد که می توان آنرا یک منطقه تعریف کرد؟
۵- آیا شاهد شکل گیری یک بازی بزرگ در این منطقه خواهیم بود؟ آیا این را می توان شکل گیری یک ائتلاف علیه چین در این منطقه دانست؟
۶- هند در نشست کواد شرکت داشته. با توجه به این که هند طولانی ترین مرز را با منطقه ایندو پاسفیک دارد، به عنوان یک قدرت نوظهور چه نگاهی به تحولات این منطقه دارد؟
۷- رقابتهای راهبردی در حوزه هندوپاسیفیک چه پیامدهایی برای دیگر مناطق و کشورهای منطقه هندوپاسیفک از جمله خلیج فارس و ایران خواهد داشت؟
۸- آیا چین یک سیاست ژئوپولتیکی تهاجمی اتخاذ کرده و راهبرد ظهور صلح امیز را کنار گذاشته است؟ مولفه های اصلی راهبرد جدید چین کدامند؟