چرا آمریکا از افغانستان خارج می شود؟

چرا آمریکا از افغانستان خارج می شود؟

از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی در دی ماه ۱۳۵۸ بیش از چهار دهه است که افغانستان درگیر جنگ و بی ثباتی است. اشغال افغانستان توسط شوروی در سال ۱۳۶۷ با برجا گذاشتن یک میلیون کشته و پنج میلیون آواره خاتمه یافت. به دنبال آن شاهد بیش از یک دهه جنگ داخلی در این کشور بودیم که به حملات ۱۱ سپتامبر منتهی شد. مجددا افغانستان پس از ۱۱ سپتامبر مورد حمله نیروهای آمریکا و متحدین آن قرار گرفت. اکنون پس از ۲۰ سال آقای بایدن رییس جمهور جدید آمریکا اعلام کرده قصد دارد نیروهای نظامی این کشور را از افغانستان خارج کند و انتظار می رود تمامی نیروهای خارجی طی ماه های آینده از این کشور خارج شوند.
با توجه به اینکه ایران در دوره چهل ساله اشغال و بی ثباتی افغانستان هزینه های زیادی را متحمل شده، اندیشکده مجازی دفتر مطالعات تصمیم گرفت پیامدهای خروج آمریکا و متحدین اش از افغانستان را در سه پادکست مورد بررسی قرار دهد.
پادکست اول: چرایی خروج آمریکا؟
پادکست دوم: روند صلح افغانستان پس از خروج آمریکا
پادکست سوم: منطقه و افغانستان پس از خروج آمریکا
در پادکست اول در خدمت سه تن از کارشناسان برجسته مسائل افغانستان هستیم: جناب آقای قادری (کارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی)، جناب آقای فرجاد (کارشناس ارشد وزارت امور خارجه) و جناب آقای روحی صفت کارشناس ارشد مسائل افغانستان و معاون سابق دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. در این گفتگو موضوعات و پرسش های ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
• آمریکا با چه استدلالی طی بیست سال گذشته در افغانستان باقی ماند و چرا اکنون تصمیم به ترک افغانستان گرفته است؟
• افغانستان امروز چه تفاوت هایی با زمان خروج شوروی دارد که می تواند نوید بخش ثبات و امنیت این کشور باشد؟
• به نظر می رسد این طالبان هست که توانسته اراده خود را بر آمریکا تحمیل کند. چگونه طالبان به چنین موقعیتی دست یافت؟
• وضعیت فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان پس از خروج آمریکا چگونه خواهد بود؟ و طالبان تا چه حد در مقابله با گروه های تروریستی جدی خواهد بود؟
• آیا آمریکا به صورت یک جانبه موضوع را به پیش می برد و یا کشورهای منطقه نیز در این فرایند درگیر هستند؟
• وضعیت حضور و نفوذ آمریکا در افغانستان پس از خروج نظامی چگونه خواهد بود؟
• چه آینده ای برای افغانستان پس از خروج پیش بینی می کنید؟ این موضوع را در گفتگوی بعدی بیشتر خواهیم شکافت.