ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا: چالش ها و فرصت ها (قسمت اول)

منطقه اورآسیا از اهمیت بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. این منطقه در سال های اخیر تحولات زیادی را از نظر اقتصادی پشت سر گذاشته که مهمترین آنها منطقه گرایی اقتصادی است. در این پادکست اتحادیه اقتصادی اورسیا و چالش های و فرصت های پیش روی جمهوری اسلامی در این منطقه را با حضور دو نفر از کارشناسان برجسته این حوزه به بحث گذاشتیم: جناب آقای منصوری کارشناس ارشد وزارت خارجه و جناب آقای دکتر کالجی، دکتری مطالعات منطقه ای، با گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس). در این گفتگو به پرسش های ذیل پرداخته شده است:
این اتحادیه طی سال های گذشته تا چه حد توانسته به توسعه تجارت و همکاری اقتصادی میان اعضا کمک نماید؟
موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا شده میان ایران و اتحادیه چه فرصت ها و امتیازاتی در اختیار تجار و بازرگانان ایرانی قرار داده است؟ و تا چه حد طی یک سال و نیم گذشته از این فرصت ها استفاده شده است؟
موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اورآسیا چه تاثیری بر تحریم های آمریکا داشته است؟ آیا کشورهای عضو این اتحادیه نیز از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران پیروی می کنند؟
این توافقنامه طی یکسال و نیم گذشته چقدر به افزایش تجارت ایران با کشورهای عضو این توافقنامه کمک کرده؟ و تجار و بازرگانان ایرانی با چه مشکلاتی در این مسیر مواجه بوده اند؟
این موافقت نامه تا چه حد موجب افزایش استفاده از خطوط تجاری و ریلی ایران برای تجارت میان کشورهای اورآسیا و دیگر کشورها شده است؟

موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اورآسیا یک موافقتنامه موقت بوده که برای سه سال به امضا رسیده. برای اینکه این موافقتنامه جنبه دائمی طی کند باید چه فرایندی دنبال نماید؟ آیا این فرایند شروع شده یا خیر؟
و نهایتا اینکه عضویت دائم ایران در اتحادیه اورآسیا چه فرصت ها و چالش هایی را در اختیار تجار و بازرگانان ایرانی قرار می دهد ؟ و عضویت موفق در این اتحادیه به چه الزامات داخلی نیازمند است؟
امیدوارم این گفتگو مورد استفاده مخاطبین اندیشکده مجازی قرار گیرد.