افغانستان بیست سال پس از 11 سپتامبر: آیا دولت طالبان پایدار است؟

در دو سه ماه گذشته تحولات افغانستان از پیش بینی کارشناسان پیشی گرفت. در این پادکست به منظور مرور تحولات اخیر و بررسی چشم انداز آینده در خدمت سه تن از صاحبنظران برجسته و باسابقه دفتر مطالعات و وزارت امور خارجه در حوزه افغانستان هستیم: جناب آقای ملاعبدالهی، جناب آقای قادری و جناب آقای فرجاد. در این پادکست سوالات و موضوعات ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است:
• چه عواملی به شکست آمریکا در افغانستان کمک کرد؟
• جنگ و اشغال طی بیست سال گذشته چه هزینه ها و دستاوردهایی برای افغانستان به همراه داشت؟
• آیا اساسا دولت سازی در افغانستان هدفی قابل دستیابی بود یا اینکه آمریکا راه اشتباهی پیمود؟
• آیا طالبان موفق به تشکیل یک دولت مرکزی قوی در افغانستان خواهد شد؟
• آیا بدون دولتی فراگیر دستیابی به صلح و توسعه پایدار در افغانستان ممکن است؟
• آیا گروه های افراطی عربی مجددا به افغانستان صادر خواهند شد؟
• و همسایگان افغانستان چگونه می توانند به خاتمه یافتن دور باطل خشونت در این کشور کمک کرده و زمینه صلح و توسعه پایدار در افغانستان را فراهم کنند؟