معرفی کتاب «نظم جهانی: تاملی در ویژگی‌ ملت‌ها و جریان تاریخ» تالیف هنری کیسینجر و ترجمه آقای دکتر محمدتقی حسینی

 در نشست مجازی هفتگی در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی که روز چهارشنبه مورخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید، آقای دکتر محمدتقی حسینی کارشناس ارشد این مرکز و مترجم کتاب «نظم جهانی: تاملی در ویژگی‌ ملت‌ها و جریان تاریخ» به معرفی و شرح ویژگی های اصلی کتاب مزبور پرداخت و بیان کرد: «این کتاب، کتاب برگزیده سال ۱۳۹۸ در حوزه ترجمه می باشد. کتاب مذکور به عنوان جمع ­بندی همه نظرات و نوشته ­های کیسینجر، به موضوع نظم در روابط بین الملل از نگاه تاریخی و معاصر و نیز نقش ایالات متحده آمریکا در این رابطه می پردازد. دغدغه و محور اصلی کتاب این است که نظم چگونه به وجود می آید، چگونه شکل می­گیرد، چگونه فرو می ریزد و بازسازی می شود. کیسینجر در پرتو تاریخ اروپا و با یک ترکیب استادانه هم از ساحت اجراء و هم ساحت اندیشه به تبیین مساله فوق پرداخته و عنوان می کند نظم جهانی که از یک قریه کوچک در وستفالیا در آلمان امروزی به وجود آمد، به الگویی برای تاریخ در سایر نقاط جهان تبدیل شده و پس از جنگ جهانی دوم نیز آمریکا تداوم نظم جهانی را برعهده گرفته است». این نشست با طرح سوالات و اظهارنظرهایی از سوی شرکت­ کنندگان به پایان رسید. مشروح جلسه را در این پادکست بشنوید.