رونمایی و بررسی کتاب «جامعه بی سر؛ نظم در سیاست جهان»

نوشته: هدلی بال / ترجمه: آقای دکتر فرهنگ رجایی

مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی در روز یکشنبه مورخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۰، مراسم مجازی رونمایی از کتاب «جامعه بی­ سر؛ نظم در سیاست جهان» را که توسط آقای دکتر فرهنگ رجایی عضو هیأت علمی دانشگاه کارلتون کانادا ترجمه شده است، با حضور جمعی از کارشناسان ارشد مرکز مطالعات، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته روابط بین الملل برگزار نمود. در این نشست مجازی که آقای دکتر کیهان برزگر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مدیریت آن را برعهده داشت، آقایان دکتر فرهنگ رجایی، دکتر محمدکاظم سجادپور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و خانم دکتر حمیرا مشیرزاده عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به معرفی و بحث درخصوص ویژگی­ های اصلی کتاب مزبور پرداختند. در آغاز نشست، آقای دکتر برزگر از آقای دکتر رجایی برای معرفی و ترجمه این کتاب غنی با هدف افزودن بر ادبیات موجود روابط بین الملل تقدیر و سپاسگزاری به عمل َآورد. سپس، آقای دکتر رجایی به اهداف خود در ترجمه کتاب مذکور و نیز شرح ساختار، محورها و مضامین اصلی کتاب پرداخت. در ادامه، خانم دکتر مشیرزاده درباره اهمیت و جایگاه نظری هدلی بول و کتاب مزبور نکاتی را ایراد نمود. پس از آن، آقای دکتر سجادپور درخصوص نسبت میان این کتاب و سیاست خارجی ایران به بحث پرداخت. در پایان، آقای دکتر برزگر ضمن تاکید بر اینکه کتاب برای علاقمندان به نظریه ها و تاریخ روابط بین الملل بسیار آموزنده می باشد، نشست را جمع ­بندی کرده و به پایان رساند.