مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

ایران

به مناسبت گردهمایی سراسری روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دکتر علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه مقاله ای را تحت عنوان «چشم انداز س...

آسیای مرکزی و قفقاز

انتخابات قریب الوقوع ترکیه و رقابت فشرده ای که اکنون بین اردوغان و کمال قلیچ اوغلو در جریان است، بیش از هر زمان دیگری بیانگر اهمیت نقش ژئوپلوتیک ترکیه به عنوان ...
در ادامه نشست های مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه در روز یکشنبه ۱۰ اردیبشهت ۱۴۰۲ نشستی با عنوان «رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تعامل با نهادهای بین المللی حقوق بشری» با حضور دکتر کاظم غریب آبادی معاون امو...

ایران

در جهان به هم پیوسته امروز، به جرات می‌توان گفت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی داخلی نیز، در سیاست خارجی و روابط بین المللی کشور نهفته است؛ هر چند این مسأله به م...

سیاست و امنیت بین الملل

در جهان کنونی با وقوع هندسه نظم جدید جهانی، دیپلماسی دانش به‌عنوان یک ابزار مهم در ایجاد، توسعه و گسترش ارتباطات بین‌المللی، سهم فزاینده‌ای در آینده این نظم در ...

غرب آسیا و شمال آفریقا

در حالی که نظام عربی، بیش از یک دهه پس از تحولات موسوم به بهار عربی، به منظور برون رفت از مشقت های به وجود آمده، پویایی سیاست های داخلی و منطقه ای را در دستورکا...

کارشناسان ارشد مناطق

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات ایران

کارشناس ارشد مطالعات ایران

آسیای مرکزی و قفقاز
اروپا
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا و شمال آفریقا
آمریکا
آفریقا
ایران

آخرین مقالات

اروپا

گرایش شدید حاکمیت اوکراین بویژه پس از تحولات سال ۲۰۱۴ به عضویت در دو نهاد مهم غربی یعنی ناتو و اتحادیه اروپا، یکی از مهم ترین نگرانی‌های روسیه و از آشکار ترین د...

اسناد تاریخ روابط خارجی

تاریخ شفاهی را روایت‌های فردی شکل می‌دهد. روایت‌هایی که توسط شاهدان، عاملان و یا تأثیرگیرندگان از یک رخداد ارائه شده‌اند. از این حیث، عُمر و سابقه تاریخ شفاهی ر...

غرب آسیا و شمال آفریقا

پس از بیش از ۷ سال قطع رابطه دیپلماتیک، در اسفند ۱۴۰۱، دو کشور ایران و عربستان با میانجیگری چین، با صدور بیانیه ای در پکن، از سرگیری روابط دو جانبه و آغاز به کا...