حقوق تحریم

تالیف: ریچارد گوردون، میشل اسمیت، تام کورنل ترجمه: سعید باغبان کندری
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
مشاهده ۵۳۴۷

فهرست مطالب

حقوق تحریم که رو به گسترش است در این کتاب بررسی می‌شود. حقوق حاکم بر تحریم طی چند دهه‌ی اخیر همواره درحال‌توسعه و تکامل بوده است. ازآنجایی‌که تدابیر تحریمی می‌توانند هم‌زمان در چند سطح مختلف (ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی) وضع شوند، لذا حقوق ‌تحریم ناگزیر به یک تعارض صلاحیتی دچار است. این سطوح عبارت‌اند از تدابیر چندجانبه (که توسط شورای امنیت ملل متحد وضع می‌شوند)، تدابیر منطقه‌ای (که توسط اتحادیه اروپا وضع می‌شوند) و تدابیر یک‌جانبه (که در سطح ملی توسط کشورها وضع می‌شوند). وجود منابع متعدد در حوزه تحریم‌ها، موجب توسعه رویه قضایی در نظام‌های حقوقی مختلف در این حوزه شده‌است. با توجه به ماهیت مترقی حقوق ‌تحریم که به‌سرعت در حال تحول و توسعه است، امکان انتشار یک راهنمای جامع که تمامی تدابیر جاری در زمان‌های مختلف را پوشش دهد، وجود ندارد. با این‌حال، جهت چارچوب‌بندی اولیه تحریم‌ها، می‌توان به دو دسته از سازوکارهای موجود اشاره کرد. اول سازوکارهایی که در چارچوب آن‌ها، تحریم‌ها به قانون تبدیل می‌شوند و دوم سازوکارهایی که امکان اعتراض به همان تحریم‌ها را فراهم می‌کنند. بخش اول با عنوان «نظام‌های تحریمی» در خصوص شیوه اعمال و محتوای تدابیر تحریمی در ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات ‌متحده است. بخش دوم با عنوان «دادخواهی علیه تدابیر تحریمی» چگونگی اعتراض و طرح دعوا علیه تحریم‌های مذکور نزد دادگاه‌های ملی و منطقه‌ای و همچنین طرح دعوا نزد دادستان ملل متحد و دادگاه حقوق‌ بشر اتحادیه اروپا بررسی ‌شده‌اند. در بخش سوم پیامدهای حقوق تحریم برای حوزه تجارت، با تمرکز بر تدابیر تحریمی در بریتانیا بررسی شده‌است.

 همچنین در مقدمه این کتاب به‌طور خلاصه برخی از مسائل مهم در حوزه تحریم بررسی و یک چارچوب کلی جهت فهم حقوق ‌تحریم ارائه شده‌است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است
شماره تابستانی مجله آسیای میانه و قفقاز (۱۲۲) منتشر شد و محتوای آن نیز در سایت دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی قرار گرفته است. در این شماره شش مقاله به قلم اسات...
نسخه شماره ۱۴۵ (بهار ۱۴۰۲) فصلنامه سیاست خارجی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منتشر شد. در این شماره مقالات ذیل قابل مشاهده است.