مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

اروپا

شکاف عمیقی بین فانتزی‌های رسانه ای رهبران غربی در مورد پیروزی در اوکراین با اظهار ناامیدی عمیقشان در گفتگوهای خصوصی وجود دارد.

آسیا و اقیانوسیه

حضور آرام چین در منطقه غرب آسیا و بویژه حوزه خلیج فارس در حالی روند خزنده و فزاینده را می‌گذراند که این مناطق از دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، حوزه متحدین غرب و ...
کتاب تناسب و تدریج (بایسته‌های سیاست خارجی در گام دوم انقلاب اسلامی) نوشته نعمت اله مظفرپور، «الگوهای پایه» سیاست خارجی و دیپلماسی مقتضی اهداف و ارزش های قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب را مطالعه می‌کند.

آسیای مرکزی و قفقاز

نتایج انتخابات سال ۱۴۰۰ که بر اساس قانون انتخابات مصوب ۱۳۹۹(۲۰۲۰) برگزار گردید اکثر احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه از دستیابی به تعداد کرسی‌های پارلمانی مورد انتظ...

ایران

به مناسبت گردهمایی سراسری روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دکتر علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه مقاله ای را تحت عنوان «چشم انداز س...

آسیای مرکزی و قفقاز

انتخابات قریب الوقوع ترکیه و رقابت فشرده ای که اکنون بین اردوغان و کمال قلیچ اوغلو در جریان است، بیش از هر زمان دیگری بیانگر اهمیت نقش ژئوپلوتیک ترکیه به عنوان ...

کارشناسان ارشد مناطق

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات اروپا

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات آمریکا

کارشناس ارشد مطالعات ایران

کارشناس ارشد مطالعات ایران

آسیای مرکزی و قفقاز
اروپا
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا و شمال آفریقا
آمریکا
آفریقا
ایران

آخرین مقالات

ایران

در جهان به هم پیوسته امروز، به جرات می‌توان گفت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی داخلی نیز، در سیاست خارجی و روابط بین المللی کشور نهفته است؛ هر چند این مسأله به م...

سیاست و امنیت بین الملل

در جهان کنونی با وقوع هندسه نظم جدید جهانی، دیپلماسی دانش به‌عنوان یک ابزار مهم در ایجاد، توسعه و گسترش ارتباطات بین‌المللی، سهم فزاینده‌ای در آینده این نظم در ...

غرب آسیا و شمال آفریقا

در حالی که نظام عربی، بیش از یک دهه پس از تحولات موسوم به بهار عربی، به منظور برون رفت از مشقت های به وجود آمده، پویایی سیاست های داخلی و منطقه ای را در دستورکا...