۸ آذر ۱۴۰۲
مشاهده ۱۳۶
محمد مهدی مظاهری
طی روزهای گذشته نوار غزه شاهد آتش بسی موقت برای آزادی متقابل دستگیرشدگان و زندانیان و امداد رسانی محدود به غزه بود؛ آتش بسی که نهایتاً نه به دلیل احترام به رأی مجمع عمومی سازمان ملل و یا قطعنامه شورای امنیت، بلکه به واسطه چانه زنی‌های سیاسی و میانجیگری قطر عملیاتی شد.
درست ده روز پیش از عملیات طوفان الاقصی ، «رابرت بوئر» رئیس کمیته نظامی ناتو، در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳ سفر دو روزه ای به اسرائیل داشت. وی در این سفر ض...
خلیج فارس با عرض ۴۰۰ کیلومتر تمامی آن فلات قاره بوده و تمام منطقه آن مشمول قوانین فلات قاره می‌شود. میدان آرش ( الدره از سوی کویتی‌ها) واقع در شمال خل...