مرداد ۱۴۰۱
مشاهده ۴۰۵
خلیل شیرغلامی
سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا به تایوان با حاشیه سازی و تنش آفرینی زیادی انجام شد. این سفر عالی ترین مقام امریکایی پس از ۲۵ سال به تایوان بود و خشم دولت چین و هشدارهای مکرر آن را برانگیخت.
پس از ناامیدی دولت امریکا از ایجاد روابط عادی با ایران در دولت بازرگان، متعاقب اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، الگوی رفتاری دولت امریک...
چگونه با روش مطالعه رابطه "دیگران با دیگران"، سیاست خارجی را آرام بخش کنیم؟ ترامپ از جمله سیاستمدارانی بود که خدا را بنده نبود. دوست داشت همچون رهب...