دی ۱۴۰۰
مشاهده ۸۳۶
سید وحید کریمی
چگونه با روش مطالعه رابطه "دیگران با دیگران"، سیاست خارجی را آرام بخش کنیم؟ ترامپ از جمله سیاستمدارانی بود که خدا را بنده نبود. دوست داشت همچون رهبران چین و کره شمالی، طولانی حکومت کند.
خانم "لیز چنی"؛ نماینده کنگره آمریکا اظهار داشته بین ترامپ و حقیقت، نمی‌توانیم هر دو را داشته باشیم. در ابعادی بزرگتر در روابط بین الملل، به نظر می رس...
طی دو هفته اخیر بحث های زیادی در خصوص برجام و آینده آن صورت گرفته که نیاز به تعمق و تفکر بیشتر دارد.