۴ آذر ۱۴۰۲
مشاهده ۱۸۲
سید محمد حسینی
دکترین دو ستونی (Twin pillars doctrine) یادآور راهبرد دولت نیکسون برای حفظ نظم لیبرال در خلیج‌فارس پس از خروج انگلستان از منطقه در سال ۱۹۶۹ است که با عنوان دکترین «دو ستونی نیکسون» نام‌گذاری شد.
اروپایی ها بیش از هر زمان دیگر از تداوم درگیری و خشونت در مناطق اشغالی فلسطین نگران شده اند. چرا که بار دیگر توجه جامعه جهانی به منطقه غرب آسیا جلب شد...
جمهوری ملداوی با بیش از ۳ میلیون نفر جمعیت در منطقه پیرامونی دریای سیاه و در مجاورت رومانی به عنوان سرزمین زبان مادری و اوکراین قرار دارد و از طریق یک...