آذر ۱۴۰۰
علیرضا میریوسفی
چین با ارائه طرح چهارماده ای خود درباره افغانستان مصمم ترین بازیگر خارجی محسوب می‌شود که سعی در تثبیت اوضاع با کمک پاکستان و تاجیکستان دارد، در حالی که سیاست سایر بازیگران به ویژه آمریکا تا کنون واکنشی، مردد و متناقض بوده است.
روز دوشنبه ۲۴ آبان، شی جینپینگ و جو بایدن رؤسای جمهور چین و آمریکا در یک دیدار مجازی سه و نیم ساعته، به گفتگو در مورد مسائل مختلف بویژه اختلافات دو کش...
پس از افغانستان، خاورمیانه در زمره مناطقی بود که بیشترین تاثیر را از تحولات یازده سپتامبر پذیرفت. اشغال عراق، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، جنگ د...