آذر ۱۴۰۱
مشاهده ۴۱۷
زینب چلداوی
مذاکرات توافق رژیم صهیونیستی و لبنان که در وضعیت جنگی هستند از زمان آغاز در سال ۲۰۲۰، بارها با شکست مواجه شد؛
کنگره بیستم حزب کمونیست چین همان گونه که انتظار می رفت به یکی از مهم ترین کنگره‌های تاریخ حزبو به یک نقطه عطف سرنوشت ساز تبدیل شد.
نیمه‌رسانا، نیمه‌هادی یا مایکروچیپ که در زبان انگلیسی «Semiconductor» هم نامیده می‌شود به مثابه پایه و اساس سازه‌های فناورانه دنیای امروز است.