مهر ۱۴۰۱
مشاهده ۳۳۳
محمد موحد
«به طور معمول، تراژدی‌های آفریقا در انزوا و سکوت و در سایه تاریکی شب اتفاق می‌افتد. این تراژدی در مورد جنگ آنگولا که در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید، صادق بود. در مورد جنگ های قبل و بعد آن، نظیر دارفور نیز صادق است».
«کریم‌خان» حقوقدان انگلیسی با ۲۷ سال سابقه فعالیت در حوزه حقوق بین‌الملل که ۱۲ فوریه گذشته از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به سمت دادستان جدید این دیوان...
حکومت قذافی ۱۰ سال پیش با مداخله مستقیم نظامی آمریکا از هم پاشید و از آن موقع ثبات کشور لیبی از دست رفت و سرزمین و منابع آن بارها بین گروه‌های گوناگون...