۱۲ آذر ۱۴۰۲
مشاهده ۲۷۹۱
معصومه سیف افجه ای
حقوق بشردوستانه بین‌المللی در پایان قرن نوزدهم شکل گرفت و در قرن بیستم در رابطه با حقوق حاکم بر جنگ ها و تخاصمات تثبیت شد. این قانون بین المللی بشردوستانه با دادن چارچوبی برای محافظت از غیرنظامیان، جنگ را با ملاک ارزش دادن به بشریت و حقوق مربوط به آن ارزیابی می‌کند. درحالی که این قانون اغلب در بسیاری از درگیری‌ها رعایت نمی‌شود.
طی ۴۸ روز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، جایگاه حقوقی و اعتبار اخلاقی قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در معرض آزمونی خطیر قرار گرفت و موجودیت اشغالگر، ا...
رشد علم و تکنولوژی و دستاوردهای هوش مصنوعی نوید دهنده زندگی بهتر توامان با آرامش و همزیستی مسالمت آمیز می‌باشد. ولی در هزاره سوم تحولات بین المللی و م...