خرداد ۱۴۰۱
مشاهده ۷۰
محمد مهدی مظاهری
در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که سوئد و فنلاند اعلام کردند به دنبال عضویت در ناتو هستند. این دو کشور تا پیش از این به طور سنتی از سیاست «عضویت نداشتن در هیچ ائتلافی» پیروی می‌کردند و حتی در دوران جنگ سرد نیز به آن پایبند بودند.
با گذشت دو ماه از جنگ در اکراین و نابودی تمام عیار ظرفیت های کیف و تا حدودی مسکو، طرفین درگیر و کشورهای منطقه و حتی دورتر خود را برای مقابله با منازعه...
انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه در دو دوره در تاریخ های ۱۰ آوریل ۲۰۲۲ (۲۱ فروردین ۱۴۰۱) و ۲۴ آوریل ۲۰۲۲ (۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) برگزار شد. از میان ۱۲ نامز...