خرداد ۱۴۰۲
علیرضا میریوسفی
شکاف عمیقی بین فانتزی‌های رسانه ای رهبران غربی در مورد پیروزی در اوکراین با اظهار ناامیدی عمیقشان در گفتگوهای خصوصی وجود دارد.
گرایش شدید حاکمیت اوکراین بویژه پس از تحولات سال ۲۰۱۴ به عضویت در دو نهاد مهم غربی یعنی ناتو و اتحادیه اروپا، یکی از مهم ترین نگرانی‌های روسیه و از آش...
بالکان بخشی از قاره اروپاست که به بالکان شرقی و بالکان غربی قابل تقسیم است؛ برخی از کشورهای منطقه در دو دهه اخیر عضو اتحادیه اروپا، برخی عضو ناتو و بر...