آبان ۱۴۰۱
مشاهده ۴۹۹
سید علی صالح‌پور
کاپ ۲۷ کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوایی سازمان ملل با شعار "با هم برای اقدام" در شهر شرم الشیخ مصر برگزار می‌گردد.
به احتمال زیاد نسل‌های آینده زمان زیادی و شاید بیش از نیمی از عمر خود را در دنیای مجازی سپری می‌کنند و از این راه به تحصیل، اشتغال، تفریح و ... می‌پرد...
روابط بین الملل یا روابط بین کشورها، همواره از نظم خاصی برخوردار بوده و طی چند قرن گذشته، توافقات کوتاه مدت، باعث آرامش و صلح شده و رقابت و زیاده خواه...