اردیبهشت ۱۴۰۲
مشاهده ۴۱۵
در جهان کنونی با وقوع هندسه نظم جدید جهانی، دیپلماسی دانش به‌عنوان یک ابزار مهم در ایجاد، توسعه و گسترش ارتباطات بین‌المللی، سهم فزاینده‌ای در آینده این نظم در کشورهای مختلف ایجاد کرده است و دولت‌ها سعی دارند با بهره‌گیری از دیپلماسی دانش منافع ملی خویش را در فراسوی مرزهای بین‌المللی در این دوران گذار طراحی و برنامه‌ریزی نمایند.
اتصالات، پارادایم بااصالتی است که سایر پارادایم ­ها در چارچوب آن معنا می­ یابد. کانال جریان دیتا به تمام حوزه ­های ژئوپلیتیک اعم از دوستی­ ها و دشمنی ...
کشورهای غربی در پی تحولات چند ماه گذشته و حرکت های صورت گرفته تلاش کردند که اعتراضات داخلی ایران را به عنوان جنبش و انقلاب زنان در ایران معرفی نمایند.