سخنرانی آقای دکتر ابراهیم خدایار استاد محترم دانشگاه تربیت مدرس

۶ خرداد ۱۳۹۲
مشاهده ۲۵۳۵

موضوع: کتاب شناسی توصیفی آسیای مرکزی در قرن 20 و اوایل قرن 21
زمان: 3 آبان 1391 ساعت 10 صبح
مکان: خیابان شهید باهنر( نیاوران)، خیابان شهید آقائی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، سالن خلیج فارس
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 75-22802671داخلی 3136 تماس حاصل نمایید.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است