سیاست خارجی ترکیه (الگوها، اسناد و تفاسیر 2012-2001) جلد دوم

۱ مرداد ۱۳۹۶
مشاهده ۴۲۰۸

فهرست مطالب

درباره کتاب:

مقدمه ویراستار بر ترجمه فارسی

خواننده عزیز، امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید و روزهای خوبی پیش رو داشته باشید.

دو جلد نخست اثری که در دست دارید سیاست خارجی ترکیه را به ترتیب در بازه زمانی 1919-1980 و 1980 -2001 بررسی می‌کند. معمولاً در آثار دارای ویراستار بنا بر تخصص نویسنده موضوعی انتخاب می‌شود و به‌همین‌سبب نیز اثر ایجادشده درواقع به کنفدراسیونی از مقاله‌های گوناگون تبدیل می‌شود، اما در این اثر ما چنین روشی را در پیش نگرفتیم. کتاب پیش از هر چیز باید انسجام داشته باشد. لذا موضوعات انتخاب گردید، چارچوب کتاب مشخص شد و برای نگارش هر موضوع، نویسنده‌ای که بیش از همه بر آن تسلط داشته باشد، انتخاب شد.

کتاب هم به‌صورت عمودی یعنی کرونولوژیک و هم به شکل افقی یعنی موضوعی تنظیم شده‌است. تلاش کرده‌ایم تا در شکل عمودی، سیاست ترکیه را در تعامل با همه حکومت‌ها در بازه زمانی مشخص به‌صورت‌کلی بیان کنیم و در حالت افقی، سیاست ترکیه را نسبت به یک کشور/ منطقه/ سازمان خاص به‌صورت پیوسته تشریح نماییم. هدف ما آن بود که این دو رویکرد را به‌صورت مکمل یکدیگر درآوریم. از کل به جزء حرکت کردیم. نخست تحولات بین‌المللی، سپس تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی ترکیه و درنهایت نیز سیاست خارجی آن را مورد بحث قرار دادیم. به‌علاوه، کوشیدیم برای نفوذ در عمق روابط بین‌الملل با توجه به حوزه‌های گریزناپذیری چون حقوق، جامعه‌شناسی و علم سیاست یک پژوهش بینارشته‌ای را ارائه کنیم. در چارچوب همین رویکرد، تمامی مفاهیم و رویدادهای مهم را درون جعبه‌های دانشنامه‌ای توضیح دادیم تا به‌ویژه در دوره‌ای که هنوز همگان به اینترنت دسترسی نداشتند، دانشجویان و سایر مخاطبان در خلأ نمانند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است