انتشار سند تاریخی نام تاریخی خلیج فارس

۳ بهمن ۱۴۰۱
مشاهده ۱۲۴۴

روز دوشنبه سوم بهمن در حاشیه افتتاحیه ششمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران با عنوان «دو سده مذاکره در تاریخ دیپلماسی ایرانی » با حضور جناب آقای دکتر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه، از یک سند تاریخی رونمایی شد. این سند، نامه ای است که فیصل بن ترکی، پدر بزرگ عبدالعزیز بنیانگذار سعودی در سال ۱۲۳۰ ه ش به ناصرالدین شاه نوشته و ضمن تاکید بر مودت دیرینه میان طرفین و ضرورت تداوم آن و ارتباطات مداوم، از نام اصیل و تاریخی خلیج فارس استفاده کرده است.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است