جلسه‌ گروه مطالعاتی حقوقی و سازمان‌های بین المللی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی

۱۸ بهمن ۱۴۰۱
مشاهده ۱۱۱۷

جلسه‌ گروه مطالعاتی حقوقی و سازمان‌های بین المللی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با عنوان «جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران و راهکارهای مقابله با آن» با حضور کارشناسان ارشد وزارت امور خارجه و اساتید دانشگاه در تاریخ 18 بهمن 1401 برگزار شد.

در این نشست، ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مبانی تئوریک "جنگ حقوقی" در عرصه بین المللی، رویه آمریکا در این خصوص در قبال جهموری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز جهت مقابله جمهوری اسلامی ایران با این پدیده توسط کارشناسان ارائه گردید.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است