برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مذاکرات سیاسی بین المللی

۲۹ فروردین ۱۴۰۳
مشاهده ۶۳۲

برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه مدیریت مذاکرات سیاسی بین المللی

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است